HIMSS’in Kuzey Amerika, Asya, Orta Doğu, Latin Amerika ve Avrupa’da ofisleri bulunmaktadır.

HIMSS’e ait websiteleri:

HIMSS

Dünyanın en büyük sağlık bilişim üyelik organizasyonu ve lider sağlık bilişim bilgi organizasyonu olan HIMSS için web sitesi.

www.himss.org

HIMSS Avrupa

HIMSS Avrupa, sağlık bilişimi yoluyla dönüşümün bir ses, danışman ve düşünce lideridir.

www.himss.eu

HIMSS Analitik

HIMSS Analitik; ürünler, maliyetler, ölçümler, eğilimler ve satın alma kararlarıyla ilgili temel sağlık bilişim verilerini toplayarak analiz eder ve dağıtır. Sağlık dağıtım organizasyonlarına, IT şirketlerine, devlet kuruluşlarına, finans, ilaç ve danışmanlık şirketlerine kaliteli veri ve analitik uzmanlık sağlar.

www.himssanalytics.org

HIMSS UK

HIMSS, Mart 2014’ten beri İngiltere’de bir ofis ve büroda bulunmaktadır. HIMSS UK; Kuzey Amerika, Asya, Orta Doğu, Latin Amerika ve Avrupa’daki başka yerlerde mevcut HIMSS birimlerine katıldı.

www.himss-uk.org

HIMSS Asya-Pasifik

Sağlık IT’lerini sağlayan HIMSS’in Asya-Pasifik kolu için web sitesi, tüm Asya-Pasifik bölgesindeki liderlik, eğitim, etkinlikler, pazar araştırması ve medya hizmetlerine erişilebilir.

www.himssasiapac.org

HIMSS Orta Doğu

Sağlık bilgisi alanında en iyi uygulamaların Ortadoğu’daki sağlık bilişimi liderlerine, paydaşlarına ve etkileyenlerine tavsiyelerde bulunmak için temel veri varlıkları, tahmini modeller ve araçlar kullanan HIMSS Orta Doğu web sitesi, karar noktasında doğru bilgiye sahip olurlar.

www.himssmiddleeast.com

HIMSS Latin Amerika

HIMSS Latin Amerika düşünce liderliği, topluluk oluşturma, mesleki gelişim ve etkinlikler sunmaktadır. Başlıca girişimler, Kosta Rika, Brezilya ve Şili’deki konferansları ve çeşitli sağlık hizmetlerini dijital olgunluk modelleri ile dönüştüren çeşitli Latin Amerika ülkelerinde ve bölgelerde konferanslar içermektedir.

www.himssla.org