Av. Ahmet Esad Berktaş Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Alanında Güncel Gelişmeler
Ahmet Kumaş Medvion
Ahmet Taner Tan Galileo Tıp Teknolojileri A.Ş.
Albert – Sesli Sağlık Asistanı
Dr, Ana Alves Noeme Prado – John Rayner Dm Checkpoint: Eprescribing And Medicines Administration
Angela Velkova Towards Sustainability İn Healthcare; A Journey Through Women İn H Ealth It
Arbay Özden Çiftçi Sağlıkta Ar-Ge Ve İnovasyon: Hacettepe Deneyimi
Bekir Sami Nalbantoğlu Sağlıkta Süreci Bt İle Yönetmek Bir Bütün Olarak Bilgi Teknolojileri
Uz. Dr. Berna Öztürk Türkiye’deki En İyi Uygulamalar, Elektronik Sağlık Kaydı Kullanılabilirliği, Verimliliği Ve Memnuniyeti Nasıl Arttırıyor?
Ca_Hımss7_Sunum_En
Ca_Hımss7_Sunum_Tr
Candan Göksu Zincir Hastanelerde Sağlık Yönetimi
Prof. Dr. Cengizhan Öztürk Girişimci Bir Ekosistemde, Akademisyen Ve Endüstri Araştırmacılarının Sağlık Teknolojilerindeki Rolü
Prof. Dr. Cevdet Erdöl İnsan Merkezli Sağlık Hizmet Sunumunda Teknolojinin Rolü
Dr. Charles Alessi Hımss Clinical Engineering Coming Of Age
Claus Duedal Pedersen From Emram To Aı İnfrastrucre
Doç. Dr. Çiğdem Selçukcan Erol Yapay Zeka
Ecem Baski Aı Driven Diagnostic Stickers
Elena Sini Woman İn Healthcare: Sustainability And Health It
Prof. Dr. Engin Ulukaya Kanser Araştırma Özelinde Akademisyenin Sağlık Teknolojilerindeki Rolü
Eray Kaplan Bilgi Ve Teknoloji Transferi: Sağlık Hizmeti Sunumunda Sağlıklı Bir Gelecek İçin Endüstrinin Rolünü Güçlendirmek
Dr. Ercan Varlıbaş Bilgi Ve Teknoloji Transferi Sağlıklı Bir Gelecek İçin Endüstrinin Rolünü Güçlendirmek
Prof. Dr. Eyüp İlker Saygılı Girişimci Bir Ekosistemde Akademisyen Ve Endüstri Araştırmacılarının Sağlık Teknolojilerindeki Rolü
Genomize
Gülseher Sanaç Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Dr. Gürhan Zincircioğlu Sağlık Hizmet Sunumunda; Sağlık Çalışanları, Hasta Ve İdarenin Beklentilerinin Yönetimi Ve Dijital Teknolojilerin Rolü
Hal Wolf Global Trends İn Healthcare: A Focus On Interoperability
Hilmi Volkan Demir ‘‘Ulusal Lab’’ Olarak Unam Modeli, Stratejisi Ve Yönetimi
Hippocrapp A New Collaboration And İnteraction Platform For Physicians
Prof. Dr. Işıl Aksan Kurnaz Sağlık Sürdürülebilirliğinde Ve Sağlık Bilişiminde Kadın
Dr. İhsan Solaroğlu – Dr. Hakan S. Örer Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi “Kuttam”
Yrd. Doç. Dr. İlker Köse Türkiye’de Sağlık Bilişimi Standartları 2019 Hımss Emram Hedeflerimiz Ve Yol Haritası
İrem Mühürcü İts – Mkys Entegrasyonu
Doç. Dr. İsmayil Yılmaz Sağlık Çalışanı Gözüyle Sağlık Bilişimi
Jean-François Goglın Best Applications Of Health It İn Asia And Europe
John Rayner Roadmaps Supporting Digital Excellence
Kıvanç Yılmaz Sağlıkta İş Zekası, Veri Analitiği Ve Büyük Veri
Doç. Dr. Koray Daş Sağlık Hizmet Sunumunda Beklentilerin Yönetimi Ve Dijital Teknolojilerin Rolü
Dr. Levent Korkmaz Zincir Hastanenelerde Bölüm Bazlı Sağlık Hizmeti Sunumu
Levent Mete Özgürbüz
Dr.Leyla Türker Şener Sağlıkta İnovasyona Yeni Bakış
Dr. M. Mahir Ülgü Büyük Veri
Uzm. Dr. Mehmet Kılınç Hastane Hizmetleri Ve Bilgi İşlem Sistemi
Mehmet Zahid Ercan Aı İn Healthcare Today, Tomorrow
Metin Demir Sağlık Bilişimi Ve Teknolojilerinde Globalleşme
Mette Harbo Digital Health
Mette Marıa Skjøth Best Applications Of Health It, Odense University Hospital
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol Elektronik Sağlık Kaydı Kullanılabilirliği Verimliliği Ve Memnuniyeti Nasıl Artırıyor?
Mustafa Saka Yapay Zeka İle Dijital Dönüşüm
Mustafa Taşdemir – Abdullah Uçar Sağlıkta Küresel Dönüşüm Ve Sağlık Davranışları
Mr. Naim Kadoglou The Future Of Medıcıne
Nezire Özlem Ergün Medula Uygulamaları
Prof. Dr. Nuri Aydın Hasta Odaklı Sağlık Sunumunda Teknolojinin Rolü
Oğuzhan Gencoğlu Going Beyond ‘Aı Detects Disease X From Y Data’
Olaf Göing Global Perspective – Role Of Technology İn The Patient Centric Healthcare Delivery
Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çömlek Teknopol İstanbul A.Ş.
Oruba
Dr. Ömer Koçak Dijitalleşme Sürecinde Değişim Yönetimi
Ömer Özkan Aı Microbiome Analysis
Ömer Siso Web-Based & Cloud Hıs/Emr Solutions
Uz.Dr.Özgür Bolat Tire Devlet Hastanesi
Philips Artificial İntelligence (Aı) Technology That Adapts To İmprove People’s Lives
Recep Uslu Ürün Takip Sisteminde Tıbbi Cihazların Tekil Takibi Hastane Tıbbi Cihaz Tedarik Yönetimi Ve Ürün Takip Sistemi
Richard Staynings The Future Of Healthcare Technology
Dr. Öğr. Üyesi Semih Korkut Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Uzm. Dr. Sinan Korukluoğlu Teknoloji Ve Sağlık Talebi
Ms. Sonia Khayat Tunisian E-Health Program
Süleyman Şafak – M. Fatih Kılınç Joystick Kontrollü En Ünitesi Ve Kablosuz Veri İletimi Teknolojisi
Op. Dr. Şenol Ergüney Elektronik Sağlık Kaydı Hasta Memnuniyeti
Dr. Şuayip Birinci Türkiye’de Sağlıkta Dijital Dönüşümün Hikayesi Ve Bilişimle Yönetim Kültürü
T. Ufuk Eren Transhumanism
Teletıp Teleradyoloji Sistemi
Prof. Dr. Toker Ergüder Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi, Kontrolü Ve Yönetiminde Hasta Ve Toplum Odaklı Çözümler
Umut Ağyüz Genetik Biyobelirteç Doğrulama Hastalık Modelleme Yazılımları In Vitro Tanı Tarama Test Kitleri
Prof. Dr. Utku Şenol Sağlıkta Ar-Ge İşbirlikleri Ve Geleceğin İnşası
Yasemin Şahin The Future Of Healthcare
Yener Gül Ulusal Sağlık Sisteminde Hasta Nerede?
Yusuf Güleç Bulut Klinik
Yusuf Yeşil