Ankaref Ana Sponsor olarak desteklediği, HIMSS’19 Eurasia‘da, Sağlık Hizmetlerinde Sağladığı Teknoloji ile İzleme ve Denetim İnovasyonunu Açıklıyor

Sağlık Sektörü Direktörü Güler ERTÜRK, 30 Ekim – 01 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek HIMSS 19 Eurasia’da, bir araya gelecek sağlık profesyonelleri ve sağlık yöneticilerine loT teknolojileri başta olmak üzere ileri teknoloji kullanımı ile sağlık hizmetlerinin izlenmesi ve denetlenmesi ile maliyetleri düşürürken kalitenin nasıl arttırılacağını “İzleme ve Denetim İnovasyonunu” anlatacak.

Türkiye’yle birlikte bölge coğrafyadaki Avrupa, Asya, Afrika ve Balkanları hedefleyen yeni vizyonu ile HIMSS Eurasia’19, hem yabancı ziyaretçi ve katılımcı hem de uluslararası konuşmacılar anlamında çeşitliliğini artıracağı aşikâr. Türkiye ve bölge ülkeler için sağlık bilişim sektörünün nabzının 30 Ekim – 01 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul’da, HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarında artması bekleniyor.

“Nesnelerin İnternet Servis Sağlayıcısı” olma hedefi ile 2007 yılında kurulan Ankaref, bugün günlük yaşamdan endüstriyel üretim süreçlerine kadar birçok alanda hayatımızı etkileyen loT teknolojileri konusunda önemli bir deneyim ve bilgi birikimine sahiptir.

Ankaref, ülke genelinde gerçekleştirdiği izleme ve denetim projelerinde süreçlerin uçtan uca ileri teknoloji yardımı ile izlenmesine ve büyük verinin oluşumuna katkı sağlıyor. Sağlık alanında yaygınlaştırılacak izleme ve denetim inovasyonu, tüm sağlık hizmetlerinde maliyetlerin düşürülmesi ile birlikte kalitenin en üst seviyeye çıkartılmasına katkı sağlayacaktır.