Ankaref, HIMSS’18 Eurasia‘da, Sağlık Hizmetlerinde Sağladığı Teknoloji ile İzleme ve Denetim İnovasyonunu Açıklıyor

Ankaref, 25-27 Ekim 2018 Pullman Hotel Yenibosna – İstanbul’da düzenlenecek HIMSS 18 Eurasia’da, loT teknolojileri başta olmak üzere ileri teknoloji kullanımı ile sağlık hizmetlerinin izlenmesi ve denetlenmesi ile maliyetleri düşürürken kalitenin nasıl arttırılacağını “İzleme ve Denetim İnovasyonunu” anlatacak.

Türkiye’yle birlikte bölge coğrafyadaki Avrupa, Asya, Afrika ve Balkanları hedefleyen yeni vizyonu ile HIMSS Eurasia’18, hem yabancı ziyaretçi ve katılımcı hem de uluslararası konuşmacılar anlamında çeşitliliğini artıracağı aşikâr. Türkiye ve bölge ülkeler için sağlık bilişim sektörünün nabzının 25-27 Ekim 2018 tarihleri arasında İstanbul’da, HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi Fuarı ve EMRAM eğitim Konferansında artması bekleniyor.

“Nesnelerin İnternet Servis Sağlayıcısı” olma hedefi ile 2007 yılında kurulan Ankaref, bugün günlük yaşamdan endüstriyel üretim süreçlerine kadar birçok alanda hayatımızı etkileyen loT teknolojileri konusunda önemli bir deneyim ve bilgi birikimine sahiptir.

Ankaref, ülke genelinde gerçekleştirdiği izleme ve denetim projelerinde süreçlerin uçtan uca ileri teknoloji yardımı ile izlenmesine ve büyük verinin oluşumuna katkı sağlıyor. Sağlık alanında da geliştirilecek izleme ve denetim inovasyonu, tüm sağlık hizmetlerinde maliyetlerin düşürülmesi ile birlikte kalitenin en üst seviyeye çıkartılmasına katkı sağlayacaktır.