Birinci basamak noktasının radikal değişimi hizmet sağlayıcıları ve hastaları nasıl etkiler?

“Birinci basamak noktasının radikal değişimi hizmet sağlayıcıları ve hastaları nasıl etkiler?” başlıklı oturum T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Gündüz moderatörlüğünde yapıldı. Oturumda T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Adem Yalçınkaya, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Süleyman Özsarı, Özel Hastaneler Platformu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Burak Öztan ve Bulut Klinik CEO’su Ali Hulusi Ölmez konuşmacı olarak yer aldı.
Oturumda, teknolojinin gelişmesi, telesağlık uygulamaları ve sağlığa uzaktan erişimin artmasıyla birlikte bugün birinci basamak olarak adlandırılan aile hekimleri, acil ve diğer poliklinik noktalarının süreç içinde nasıl evrileceği konuşuldu. Bu teknoloji ve uygulamaların alışılagelen birinci basamak alanlarının yerini alması durumunda hastalar ve hizmet sağlayıcıların nasıl etkileneceği tartışıldı.