Biyomedikal ve sağlık araştırmalarında ilaç endüstrisinin teknolojik dönüşümü

“Biyomedikal ve sağlık araştırmalarında ilaç endüstrisinin teknolojik dönüşümü” başlıklı oturum Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan moderatörlüğünde yapıldı. Prof. Dr. Erhan Akdoğan’ın aynı zamanda konuşmacı olarak da bulunduğu oturumda T.C. Sağlık Bakanlığı TİTCK Başkanı Dr. Asım Hocaoğlu ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengizhan Öztürk de konuşmacı olarak yer aldı.
Biyomedikal ve sağlık araştırmalarında bilim ve teknoloji her geçen gün artarak kullanılmaktadır. Genom teknolojileri, kişiye özgü tedavi modelleri ve bu alanda kullanılan yeni teknolojiler, gelişmeler, en iyi uygulama örnekleri ve yakın gelecekte sektörü bekleyen stratejik gelişmeler gibi konular bu alanda otorite konuşmacılar tarafından ele alınacaktır.