Değer Bazlı Sağlık Sistem Geliştirilmesinde Dijital Dönüşümle İnovasyonu Nasıl Sağlarız?

Panel, sağlık hizmetlerinin temelinde değer bazlı bir yaklaşımın benimsenmesinin önemini vurguladı. Bu yaklaşımın odak noktasında, hastalar için daha iyi sonuçlar elde etmek ve aynı zamanda sağlık hizmetlerinin maliyetini kontrol altında tutmak yer alıyor. Değer bazlı sağlık sistemi, hasta memnuniyetini ve klinik sonuçları ön planda tutarak sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmayı amaçlıyor.
Panelde, Türkiye’deki Geri Ödeme Sistemi ve Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) gibi mevcut düzenlemelerin dijital dönüşüm ve inovasyon ile nasıl daha etkili bir şekilde yönetilebileceği tartışıldı. Bu düzenlemelerin, sağlık hizmetlerinin sunumunda değer yaratma potansiyelini nasıl daha iyi kullanabileceği konusunda stratejiler ele alındı.
Panel, sağlık hizmetleri sağlayıcıları ile sigorta şirketleri arasındaki veri paylaşımının önemini vurgulayarak bu iki önemli paydaş arasındaki işbirliğinin ve etkileşimin nasıl artırılabileceğini ele aldı. Veri paylaşımının değer bazlı sağlık sistemi için kritik bir faktör olduğu vurgulandı.
Panelde Sağlık Uygulama Tebliği’nin (SUT) geleceği, dijital inovasyon ve teknolojik ilerlemelerle nasıl birleştirilebileceği ele alındı. Bu birleşim, sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmeyi ve daha etkili bir sağlık sistemini desteklemeyi amaçlıyor.
Panel, değer bazlı sağlık sisteminin bir parçası olarak veriyi demokratikleştirmenin önemini vurguladı. Bu, sağlık verilerine erişimin demokratikleştirilmesi ve bu verilerin toplumun geniş bir kesimi tarafından kullanılabilir hale getirilmesini içeriyor. Bu yaklaşım, sağlığı demokratikleştirmeyi ve toplumun genel sağlık bilincini artırmayı hedefliyor.
Bu panel, değer bazlı sağlık sistemlerinin geliştirilmesinde dijital dönüşüm ve inovasyonun kritik rolünü vurgulayarak, gelecekteki sağlık hizmetlerinin daha etkili, verimli ve hasta odaklı olması için stratejik perspektifler sunuyor.

Prof. Dr. Haluk Özsarı, İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Öğretim Üyesi (Moderatör)
Hüseyin Çelik, Emekli Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Özgür Obalı, TSB Genel Sekreteri
Bekir Sami Nalbantoğlu, İTO – Bilgi Teknolojileri Komite Başkanı, Bilgi Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. YKB