Dijital Dönüşüm Forumu: Ulusal Dijital Sağlık Stratejileri Misafir Ülke Bakanlıkları

Dijital Dönüşüm Forumlarında, Avrasya’nın parçası olan ülkelerin dijital dönüşüm süreçlerinin hangi aşamada olduğu ve nasıl bir istikamette dijital dönüşümü gerçekleştireceklerinin konuşulması; ülkeler arası bilgi alışverişlerinin yapılması ve ülke sağlık bakanlıklarının dijitalleşmeye bakış açıları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Bu oturumda, Malezya ve Singapur’dan Bakanlık katılımları gerçekleşecektir..

Kayıt Ol

Dr. Gürhan Zincircioğlu
Tire Devlet Hastanesi (Moderatör)

Dr. Anne Snowdon
Chief Scientific Research Officer, HIMSS, Canada

Misafir Ülke Sağlık Bak. Konuşmacısı