Dijital Dönüşüm Forumu: Ulusal Dijital Sağlık Stratejileri

Dijital Dönüşüm Forumlarında, Avrasya’nın parçası olan ülkelerin dijital dönüşüm süreçlerinin hangi aşamada olduğu ve nasıl bir istikamette dijital dönüşümü gerçekleştireceklerinin konuşulması; ülkeler arası bilgi alışverişlerinin yapılması ve ülke sağlık bakanlıklarının dijitalleşmeye bakış açıları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Bu oturumda, Azerbaycan ve Pakistan’dan Bakanlık katılımları gerçekleşecektir.

Kayıt Ol

Dr. Irshad Sheikh
DSÖ GDO Başkanı (Moderatör)

Osama El-Hassan
Dubai Sağlık Otoritesi

Misafir Ülke Sağlık Bakanlığı Konuşmacısı

Misafir Ülke Sağlık Bakanlığı Konuşmacısı