Dijital Dönüşüm Forumunda Ulusal Dijital Sağlık Stratejileri Misafir Ülke Bakanlıkları ile görüşmeler gerçekleşti

Tire Devlet Hastanesi’nden Dr.Gürhan Zincircioglu,MD,FHIMSS moderatörlüğünde gerçekleşen “Dijital Dönüşüm Forumu: Ulusal Dijital Sağlık Stratejileri Misafir Ülke Bakanlıkları” başlıklı oturumda, HIMSS Klinik Hizmetler Başkanı Dr. Charles Alessi ve Abu Dhabi Health Services Company- SEHA – شركة أبوظبي للخدمات الصحية – صحة CEO’su Atif Albraiki konuşmacı olarak yer aldı.
Avrasya’nın parçası olan ülkelerin dijital dönüşüm süreçlerinin hangi aşamada olduğu ve nasıl bir istikamette dijital dönüşümü gerçekleştireceklerinin konuşulduğu oturumda ülkeler arası işbirliği ve bilgi alışverişleri içen yapılması gerekenler konuşuldu.