Dijital dönüşümünü sağlamış sağlık ekosistemleri bizlere neler sağlıyor?

Sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüm, geleneksel bakış açılarını kökten değiştiriyor. Bu dönüşüm, hastanın sadece bir hasta olmanın ötesine geçtiği, aktif bir sağlık yöneticisi haline geldiği bir süreci işaret ediyor. Teknolojinin sağlık hizmetlerine entegrasyonu, hasta-merkezli bir yaklaşımın kapılarını aralıyor.
Panelde vurgulanan bir diğer önemli konu, dijital dönüşümün sağlık hizmetleri bakım kavramını nasıl değiştirdiği oldu. Artık sağlık hizmetleri, bireylere özel, kişiselleştirilmiş ve daha erişilebilir hale geliyor. Teknolojinin sunduğu olanaklar, hastaların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmalarını sağlıyor.
Hastane ekosistemleri, dijital dönüşümle birlikte daha entegre ve bütünsel hale geliyor. Sağlık hizmeti sunan birimler arasındaki işbirliği ve bilgi paylaşımı, hastanın daha kapsamlı bir bakım almasını sağlıyor. Bu, hastanın tıbbi geçmişi, tedavi planları ve sağlık uzmanları arasındaki iletişimi içeren bir bütünlüğü ifade ediyor.
Dijital dönüşüm, bakımın kişiselleştirilmesi ve insan odaklı bir yaklaşımın benimsenmesini mümkün kılıyor. Sağlık hizmetleri, hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre şekilleniyor ve tedavi planları bu özel gereksinimleri karşılamak üzere tasarlanıyor. Bu, sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmanın yanı sıra hastalar arasındaki memnuniyeti de yükseltiyor.
Panelde tartışılan bir diğer önemli konu, bakımın hastalar tarafından tanınması ve kabul edilmesi süreci oldu. Dijital dönüşüm, hastalarla sağlık profesyonelleri arasındaki iletişimi güçlendiriyor ve hastalara tedavi planlarını anlama konusunda daha fazla destek sağlıyor. Eğitim ve bilgilendirme, hastaların kendi sağlıkları üzerinde daha fazla kontrole sahip olmalarına yardımcı oluyor.
Son olarak, dijital dönüşüm aracılığıyla sağlanan bakımın, sağlık profesyonelleri ve hastalar arasındaki ilişkiyi nasıl etkilediği ele alındı. Bu noktada güvenin ve işbirliğinin önemi vurgulandı. Teknolojinin, bu ilişkiyi destekleme ve güçlendirme potansiyeli, panelde katılımcılara ilham verici bir vizyon sunuyor.

Dr. Mahir Ülgü, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü (Moderatör)
Prof. Dr. Erhan Akdoğan, TÜSEB Başkanı
Prof. Dr. Zülfikar Akelma, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü
John Rayner, Digital Health Strategist, HIMSS Avrupa ve Latin Amerika Direktörü
Fatih Hakan Aygün, Dahi Teknoloji Grubu Şirket Kurucusu ve CEO’su