Dijital mükemmeliyet konusunda gelişmiş ülkelerle güçlü bir şekilde rekabet edebilecek noktaya geldik

Günümüzde sağlıkta dijital uygulamaların hem sağlık hizmeti sunumunda en önemli araç haline geldiğini söyleyen S.B. Müsteşar Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, “2002 yılında çıkılan bu yolculukta dijitalleşme katsayımız arttıkça hem koruyucu sağlıkta hem de teşhis ve tedavi süreçlerinde etkinliğimiz armış, hizmet kalitemiz belirlenen hedeflere doğru hızla ilerlemiştir. Sağlık Bakanlığı olarak tüm sağlık tesislerinde dijital mükemmeliyeti yakalama hedefi ile HIMSS ile yaptığımız işbirliğinin 4. senesindeyiz. Bugün burada hepimizin ortak hedefini, hasta güvenliğini merkeze alan, kurulum değil kullanım odaklı yaklaşımı önceleyen, kağıt tabanlı klinik iş süreçleri yerine elektronik tabanlı klinik iş süreçlerine organize eden, hızlı ve güvenli süreç takibi ve veriye dayalı, sürekli iyileştirme kültürünü yerleştirmeye çalışan, özetle bilgi teknolojileri aracılığı ile sağlık ve bakım çıktılarının optimize edilmesini amaç edinen yöntemler bütünü olarak açıklamak mümkün.” şeklinde konuştu.