E-Nabız kişisel sağlık kaydı sistemi dünya ölçeğinde eşi benzeri görülmeyen bir sistem

HIMSS’18 Eurasia’da konuşan T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Dünya Bankası Danışmanı Av. Ahmet Esad Berktaş, E-Nabız kişisel sağlık kaydı sisteminin dünya ölçeğinde eşi benzeri görülmeyen bir sistem olduğunu söyledi.


Türkiye’de sağlık bilişiminin dünyanın diğer bölgelerine oranla iyi seviyelerde olduğunu görüyor ve bununla gurur duyuyorum. Örneğin E-Nabız, kişisel sağlık kaydı sistemimiz dünya ölçeğinde eşi benzeri görülmeyen bir sistem. İngiltere’de örneğin 2001 yılından itibaren kağıtsız hastane ve dijital hastane projelerine ciddi bir yatırım yapıldı. Toplamda 14 Milyar pound’a yakın bir harcamaya rağmen NHS ölçeğinde bizim çok daha cüzi rakamlarla ulaştığımız bu başarıyı sağlayamadı. Dolayısıyla bu bizim küçük kaynaklarla büyük işler yaptığımızın göstergesi. Birçok alanda dünyanın öncü ülkelerinden biri olan İngiltere’nin başaramadığını Türkiye olarak, Sağlık Bakanlığı olarak başardığımız için gururluyum.

Ülkemizde sağlık bilişiminin diğer ülke ve bölgelere göre çok daha iyi bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Sağlık kökenlilerin aynı zamanda bilişim hakimiyetleri iyi seviyede olamayabiliyor. Bu başarımızın en büyük etkenlerinden biri hem sağlıktan hem bilişimden anlayan yönetici ve bürokratların olmasıdır. Bu noktada Bakan Yardımcımız Şuayip Bey ve Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Mahir Beyin vizyonu ve her iki alanda da hem hekim olmaları hem de bilişime hakimiyetleri noktasında önemli katkıları olduğunu düşünüyorum.

Türkiye’nin sağlık bilişim üssü olma noktasında pek çok avantajı var. Bunlardan biri de coğrafi konumu. Çok yakın bir zamanda üçüncü havalimanı açılıyor ve 4 saatlik uçuş bölgesinde ciddi bir popülasyona hitap ediyor. Bu erişilebilirlik bize büyük avantaj sağlıyor. Yine Bakanlığımızın Sağlık Turizmi konusunda önemli bir vizyonu var.
Sağlık Turizmi Portali isimli çalışmalarımız devam ediyor. Burada dünyanın diğer bölgelerindeki hastalara Türkiye’deki nitelikli ve ucuz sağlık hizmetini almaları noktasında Bakanlığın tüm birimleri seferber olmuş durumda. Sağlık turizmini iyi bir şekilde değerlendirebilirsek Türkiye’nin gerçekten tıp eğitimi ve sağlık hizmeti sunumu noktasında gelişmiş ülkelerden daha iyi bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Hem de bunu basit maliyetlere yapabiliyor. Dolayısı ile sağlık turizmi ile ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayabileceğimizi düşünüyorum.