HIMSS EMRAM Dijital Hastane Seviyelendirmesi (Stages) Aşamaları ve Kriterleri nelerdir?


HIMSS EMRAM Kriterlerine göre hastaneler değerlendirilir. Birden başlayarak 7 seviye standardına göre sınıflandırılır. Himss EMRAM 6 ve 7 seviyelerini yerine getiren sağlık kuruluşları yerinde denetlenerek sertifikalandırılır, uluslararası platformlarda ilan edilir ve HIMSS Analitik web sitesinde yayınlanır. Bu aşamalar ve kriterleri şu şekildedir:

7. Seviye

Hastane, artık bu seviyede hizmet sunumunda hiçbir şekilde kâğıt doküman kullanmamaktadır. Bütün veriler, dokümanlar ve tıbbi görüntüler elektronik ortamda işlem görmektedir. Dijital ortamda depolanan veriler, sağlık bakımının kalitesini artırmak, hasta güvenliğini sağlamak, etkili hizmet sunmak için analiz edilir ve kullanılır. İlgili veriler elektronik halde yetkili kişi ve kurumların (Yönetim, diğer hastaneler vb.) kullanımı ve bilgi alışverişi için hazır halde standardize edilir. Hastane bütün hizmet süreçlerinden veri devamlılığını sağlar ve bunları yayınlar. Bu seviyede kan ürünleri gibi sağlık bakım malzemeleri de kapalı ilaç sistemi vasıtasıyla hizmete sunulur.

6. Seviye

Tam donanımlı ve sürümlü bir doktor dokümantasyon sistemi en azından bir yatan hasta kliniği alanı için uygulamadadır. Üçüncü seviye klinik karar destek sistemi bütün klinik süreçlerde kılavuzluk sağlar. Kapalı devre ilaç yönetim sistemi ve dozları kodlanmış ilaç sistemi tamamen uygulamadadır. “Hasta güvenliğini maksimum seviyeye çıkarmak için, elektronik ilaç yönetim kaydı, eczane ile entegre bilgisayarlı doktor istem girişi/e-Reçete ve Barkodlama ya da RFID (radyo frekanslı kimlik tanımlama) gibi diğer otomasyonlu tanımlama teknolojileri ve otomasyonlu dağıtım sistemleri uygulanmaktadır. Bu sayede Yanlış İlaç Kullanımını önlemek için geliştirilen “5 doğrulama (doğru hasta, doğru ilaç, doğru doz, doğru yol ve doğru zaman) ilkesine uygun şekilde hasta kimlik bilgileri ile ilaç barkotu yatak yanında doğrulanmaktadır.

5. Seviye

Tam donanımlı Radyoloji Görüntü Arşivi ve İletişim Sistemindeki (PACS- picture archive and communication systems) tıbbi görüntüler, intranet vasıtası ile bütün doktorların erişimine ve başka yerlere gönderimine sunulmaktadır. Bu seviyede Kardiyoloji bölümüne ait görüntü dökümanları (EKG vb.) PACS sistemine dâhil edilmişse extra puan alınır.

4. Seviye

Bu seviyede kanıta dayalı tıbbi protokollere dair klinik karar destek sistemlerinin ikinci aşaması mevcuttur. Bu sistemle herhangibir lisanslı Klinisyen Bilgisayarlı Doktor İstem Giriş sistemi ile order yazabilir ve hemşireyi verilere ulaşması için ekleyebilir. Eğer bir yatan hasta hizmet alanında, Bilgisayarlı Doktor İstem Girişi uygulaması kullanıyorsa ve önceki aşamaları tamamlamışsa bu aşama da tamamlanmış demektir.

3. Seviye

Hemşire bakımı ile ilgili klinik belgeler (hayati bulgular çizelgesi, izlem formları, bakım planları) ve/veya elektronik ilaç yönetim kaydı, istem girme ve takip sistemlerinin en az bir hizmet sürecinde elektronik hasta kayıtları ve klinik veri deposuyla bütünleşik olması gerekir. Klinik karar desteğin ilk aşaması, istem girmede hataların kontrol edilmesi için uygulanıyor olabilir. İlaç/ilaç, ilaç/gıda, ilaç/laboratuvar etkileşimleri genellikle eczane içinde bulunur. Görüntü arşivindeki tıbbi görüntüler kurumun iç ağı (intranet) vasıtasıyla sistemle üzerinden radyoloji dışındaki doktorlar için de ulaşıma mümkün olmalıdır.

2. Seviye

Ana yardımcı klinik destek birimleri bilgi sistemleri doktorun hastalara ait her türlü tıbbi bilgi ve sonucu görebileceği bir sisteme veri göndermektedir. Bu sistem, Elektronik Hasta Kaydı veya Klinik Veri Arşivi’ne veri göndermekte, geri dönüş almakta ve alt sistemlere iletebilmektedir. Sistem görüntü dökümanları almaya ve iletmeye ayrıca hastaneler arasında bilgi alışverişi sağlamaya müsaittir.

1. Seviye

Ana klinik destek birimlerde (eczane, laboratuvar ve radyoloji) dijital sistemlerin kurulduğunu ifade eder.

0. Seviye

Ana klinik destek birim (eczane, laboratuvar ve radyoloji) ve süreçlerin dahi, dijital ortamda yer almadığı hastaneleri ifade eder.

 2018 HIMSS EMRAM Kriterleri

2018 yılı itibariyle HIMSS EMRAM Kriterleri: Yeni Standartlar-2018
Orjinal sunum: HIMSS Analytics HIMSS17 EMRAM Criteria Updates Presentation

Dijital Hastane Konseptinin sağlayacağı avantajlar nelerdir?

  • İş süreçlerinde hız ve verimliliği artırmakta,
  • Kâğıt ve belge giderlerini sıfırlamakta,
  • İnsan kaynaklı hataları (yanlış ilaç verme vb.) elimine etmekte,
  • Sadece hastane duvarlarının içerisinde değil, uzak mesafelerden tanı ve tedavi süreçleri yönetilebilmekte,
  • Veriler yetkili birim, diğer sağlık kuruluşları ve hasatalarca anlık olarak ve geriye doğru istenildiği zaman elde edilebilmekte,
  • Sensörler, kameralar ve erken uyarı ssitemleri vb. araçlar sayesinde insan takibine gerek kalmadan bazı işler (örneğin, kan testinin çok yüksek çıkmasını uyaran yazılım) yönetilebilmekte,
  • Karar destek sistemleri sayesinde hızlı ve doğru karar verilmekte,
  • Yalın yönetim felsefesine uygun bir yapı oluşmakta,
  • Birimler ve kurumlar arasında bağlantı sağlayarak örgütsel körlük oluşmasını engellemekte,
  • Dijital hastane konseptinin kapsadığı akıllı, yeşil ve kâğıtsız hastane modelleri ile sağlık işletmelerine yüzde 35 oranında verimlilik kazandırdığı belirtilmektedir.

HIMSS EMRAM Türkiye Ekibi

Dr. İlker Köse
HIMSS Türkiye Direktörü
HIMSS Türkiye Analitik Direktörü  /İstanbul Medipol Üniversitesi TTO Direktörü
[email protected]