HIMSS EURASIA PROGRAM -11-13 KASIM 2020
Saatler 11 Kasım 12 Kasım 13 Kasım
09:00 – 09:45 Masterclass (M2) : Sağlık Bilişimi Teknolojileri (Kamu Hastaneleri) Masterclass (M5): CCMM ve Diğer (HIMSS Türkiye)
09:45 – 10:00 Ara
10:00 – 10:45 Masterclass (M1): HIMSS Eurasia: New Era Masterclass (M3): TeleHealth (Özel Hast. Platf. & OHSAD)
Masterclass (M6): Nurses 2.0. (İnovatif Hemşireler Derneği)
10:45 – 11:00 Ara
11:00 – 11:45 Opening Ceremony: New Era Masterclass (M4): EMRAM (HIMSS Turkiye) Masterclass (M7): Veriden Hikmete (Büyük Veri, Siber Güvenlik)
11:45 – 12:00 Ara
12:00 – 13:00 Exhibit Hall & Networking actvities
ÖĞLEN / AFTERNOON
13:00-13.45 Opening Keynote 1: New Era (Situaiton)
Pandemide Sağlık Hizmetinde Ne oldu? Halk Sağlığı açısından gelecekte bizi neler bekliyor?
Speakers:
Opening Keynote 2: Innovation / Distruption (Action)
Pandemiyle Mücadelede Teknolojinin Kullanımı, İnovatif Modeller ve Kurumlararası İşbirliği Sürecinde Teknolojinin Katkısı
Speakers:
Opening Keynote 3: Homosapiens / Eşrefi Mahluk (Result)
Dünya Genelinde COVID 19 Esnasındaki Mental & Psikolojik Direnç Durumu ve Sağlığa Etkileri

Speakers:
13:45-14:00 Tech Leadership Session (Abbott – R) Tech Leadership Session (Koç Sistem) Tech Leadership Session
14:00-14:45 New Era (1) / Yeni Dönem
Kamu ve Özel Hastanelerinin Dijital Dönüşümünde Bizi Neler Bekliyor?
Speakers:
Innovation – Distruption (1) / İnovasyon ve Yıkıcı Değişim
Sağlık Kurumlarında Yenilik Arayışı, İnovasyon Kültürünü Nasıl Teşvik Ediyoruz?
Speakers:
Homosapiens (1) / Eşrefi Mahluk
Sağlıkta Yeni Teknolojilerin Özel ve Çalışma Hayatındaki Dönüşümlere Etkisi ve Yeni Sağlık (Yaşam)
Speakers:
14:45-15:00 Session Transition Session Transition Session Transition
15:00-15:45 New Era (2) / Yeni Dönem
Dijital Sağlık Ekosistemleri Oluşturma-Ülke Vaka Örnekleri
Speakers:
Innovation – Distruption (2) / İnovasyon ve Yıkıcı Değişim
Sağlık Endüstrimizi İnovasyonla Nasıl Dönüştüreceğiz? (Kamu Hastaneleri ve Özel Hastaneler Boyutu)
Speakers:
Homosapiens (2) / Eşrefi Mahluk
Dijitalleşmenin Sağlık Turizmindeki Etkileri
Speakers:
15:45-16:00 Session Transition Session Transition Session Transition
16:00 – 16:45 New Era (3) / Yeni Dönem
Sağlık Teknolojilerinde en son gelişmeler, yakın gelecekte bizi neler bekliyor? (Telesağlık, Aşı, CRISPR)
Speakers:
Innovation – Distruption (3) / İnovasyon ve Yıkıcı Değişim
Sağlık Çalışanlarının Dijital Dönüşümü ve İnovasyon Yeteneklerini Nasıl Geliştireceeğiz? Başarı Örnekleri
Speakers:
Homosapiens (3) / Eşrefi Mahluk
Bağışıklık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Nadir Hastalıklarla Mücadelede Teknolojinin Rolü
Speakers:
16:45-17:00 Session Transition Session Transition Session Transition
17:00-17:45 Evening Keynote
Dijital Olgunluk: Sonuçları İyileştirme, Dayanıklılık Oluşturma

Speakers:

Innovation – Distruption (4) / İnovasyon ve Yıkıcı Değişim
Dijitalleşmenin Tedarik Sistemine Etkisi ve Satınalmada Dijital Dönüşüm
Speakers:
Closing Keynote & Closing Speech
17:45-18:00 Session Transition
18:00-18:45 Award Ceremony