Etkinlik Hüküm ve Şartları


Kayıt bilgilerinin doldurulması üzerine, aşağıda belirtilen hüküm ve koşullar, EKSPOTURK ile kayıt yaptıran (“siz”, “sizin” veya “kaydeden”) arasında bağlayıcıdır.İptal/İade Politikası

Ücretli kayıt yaptıranlar için, ece.kosar@ekspoturk.com adresine 22 Ekim 2021 tarihine kadar yazılı olarak talep edilmesi halinde, geri ödemeli iptale izin verilir. Geri ödemeler, %50’si yönetim ücreti olarak düşülerek, Etkinliğin bitiminden 3 ay içinde ödenir.

22 Ekim 2021 tarihinden sonra kayıt yaptıranlar iptal edebilir, ancak tüm kayıt ücretlerini kaybederler. Etkinlik esnasında katılımda bulunamayan kayıtlılara, tamamen EKSPOTURK’un takdirine bağlı olarak kabul edilebilecek bir ikame katılımcılık planı önerilebilir. Önerilen ikame katılım esnasında, katılımca konferansa kayıt olmalı ve kendi kayıt ve üyelik statüleriyle ilgili ücreti ödemiş olmalıdır. Tamamlandığında, asıl tescil ettiren vekilin kayıt kimliğini ece.kosar@ekspoturk.com adresine göndermelidir.EKSPOTÜRK İptal

EKSPOTURK, programlanmış oturumları iptal etme, değiştirme veya yeniden planlama hakkını saklı tutar. Tüm etkinliğin teknik veya başka nedenlerle iptal edilmesi veya ertelenmesi durumunda kaydınız, EKSPOTURK’un takdirine bağlı olarak, HIMSS+Eurasia’nın bir sonraki dijital sürümüne (yalnızca) aktarılabilir. Kayıt ücretiniz iade edilmeyecektir.Giriş

EKSPOTURK’un kullandığı platforma bağlı olarak, programa, etkinliğe veya bunların bazı bileşenlerine erişim, bir web sitesi veya cihazlarınıza indirmeniz gereken bir uygulama aracılığıyla olabilir. EKSPOTURK, ilk oturumdan önce size (genellikle e-posta ile) giriş bilgilerini sağlayacaktır. Lütfen giriş bilgilerini başkalarıyla paylaşmayın. Erişim bilgilerini veya oturum açma kimlik bilgilerini paylaştığı tespit edilen herkesin etkinliğe gelecekte erişimi kısıtlanacak ve kaydı iptal edilecektir.Görüntü, Ses ve Video

Bu etkinliğe kayıt olmanız ve katılımınız, sağladığınız herhangi bir görüntü, video veya ses etkileşimini (örn. Soru-Cevap bölümünde) hiçbir ücret ödemeden, EKSPOTURK’un sosyal medya dahil her türlü mecrada tanıtım ve editoryal faaliyetlerinde ve gelecekte kullanılmak üzere kaydetmesine ve EKSPOTURK tarafından kullanmasına izin verdiğinizi gösterir.

 


EKSPOTURK Fikri Mülkiyet Haklarına Saygı ve Diğer Katılımcıların İletişim Bilgileri

Etkinliğe kaydolarak EKSPOTURK’un açık yazılı izni olmaksızın, ses, video veya hareketsiz görüntü formatındaki herhangi bir program içeriğini kopyalamamayı veya herhangi bir biçimde veya formatta yakalama veya kopyalamaya izin vermemeyi kabul edersiniz. Katılımcı listesinin bir kısmına veya tamamına herhangi bir uygulama, web sitesi veya başka bir dijital arayüz aracılığıyla herhangi bir nedenle erişebildiğiniz ölçüde, liste içeriğini herhangi bir ticari, pazarlama, promosyon veya siyasi amaçla kullanmamayı kabul edersiniz.Katılımcılara Saygı

Tüm kayıt yaptıranların sorumlu davranmaları, birbirlerine ve topluma saygı, nezaket ve şefkatle yaklaşmaları beklenmektedir. EKSPOTURK, davranışları EKSPOTURK, bağlı üçüncü şahıslar veya yerel makamlar tarafından uygunsuz, düzensiz veya saldırgan kabul edilen kayıt sahiplerinin erişim bilgilerini geri ödemesiz olarak iptal etme hakkını saklı tutar.


Veri İşleme ve Gizlilik

EKSPOTURK (bu bölümde “EKSPOTURK”, “biz”, “bize” veya “bizim” olarak anılacaktır), sağladığınız kişisel verilerin yasal denetleyicisidir. Bu bölüm boyunca “Ben”, “sizin” ve “benim”, “kayıt olan” anlamına gelir. Hakkınızda tutulan kişisel verilere erişme, bunları değiştirme ve silme hakkı gibi haklarınız dahil olmak üzere gizlilik uygulamalarımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Gizlilik Politikamızı  görüntüleyin.Genel olarak, isim, unvan, organizasyon, pozisyon, sektör, adres, e-posta adresi, telefon numarası ve bizimle paylaşmayı seçebileceğiniz diğer bilgiler dahil olmak üzere katılımcılar, konuşmacılar ve konferans katılımcıları dahil olmak üzere kayıt yaptıranlarımız ve üyelerimiz hakkında kişisel bilgileri toplar ve işleriz. EKSPOTURK, çevrimiçi olarak toplanan kişisel bilgileri korumak ve güvence altına almak ve güvenli bir şekilde saklamak için makul ve uygun elektronik prosedürlere sahiptir.

Kayıt formu, EKSPOTURK programcılığına katılımınızın bir parçası olarak kişisel kayıt iletişim bilgilerinizi ne zaman, nasıl ve üçüncü kişilerle paylaşıp paylaşamayacağımız konusunda yapmanız gereken seçimleri içerir. EKSPOTURK Gizlilik Politikası, EKSPOTURK’un kişisel bilgilerinizi genel olarak nasıl ve ne zaman işleyeceğine, kullanacağına ve paylaşacağına ilişkin ek bilgiler sağlar.


Bu kayıt formunu göndererek, EKSPOTURK’un kayıt iletişim bilgilerinizi EKSPOTURK Gizlilik Politikası’nda belirtilen; Etkinliğin düzenlenmesi, kayıt sahipleri ile Etkinlik hakkında iletişimin sağlanması ve EKSPOTÜRK işi için gerekli diğer amaçlar doğrultusunda kullanacağını anlamış ve kabul etmektesiniz. EKSPOTURK üyeliği için uygunsanız ve bunu kabul ettiyseniz, EKSPOTURK’un kişisel verilerinizi, üyeliğinizi yönetmek için kişisel verilerinizi kullanmayı,  sizinle etkinlikler (bu Etkinlik dahil) hakkında iletişim kurmayı,  ilgi alanlarınız ve/veya mesleğinizle ilgili olabilecek bilgileri göndermeyi içeren ancak bununla sınırlı olmayan EKSPOTURK Gizlilik Politikası’nda belirtilen şekilde kullanacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz.


Sanal etkinlik platformumuz, yüz yüze bir etkinlikte badge taramaya eşdeğer özellikleri destekleyebilir. Badge tarama gibi, yaptığınız belirli eylemleri, belirli bir sponsor veya katılımcının hakkınızda bilgi alması için onay verilmiş bir tercih olarak yorumlayacağız. Söz konusu işlemleri yapmayarak bilgilerinizi paylaşmamızdan vazgeçebilirsiniz. Sponsor veya katılımcı ile paylaşılan bilgiler adınızı, iletişim bilgilerinizi ve görüntülediğiniz, sorduğunuz veya eriştiğiniz bilgiler veya diğer ilgili bilgileri içerebilir. Bilgi paylaşımına izin verilmesini gerektirebilecek ilgili eylemler şunları içerir:

  • Bir katılımcının sanal standını ziyaret etmek
  • Sponsorlu bir oturuma katılmak
  • Sponsorlu içeriğe erişme
  • Platform içinde bir katılımcı veya sponsorla doğrudan iletişim kurmak


Sanal etkinlik platformumuz, katılımcılar arasında ağ oluşturmayı destekleyebilir. Platformun etkin bir şekilde çalışabilmesi için katılımınız platformda görülebilir ve diğer katılımcılar platform üzerinden sizinle iletişime geçebilir. Başka bir katılımcıyla etkileşime geçmeyi seçerseniz, EKSPOTURK’un profil bilgilerinizi o katılımcıyla paylaşabileceğini kabul etmiş olursunuz. Diğer katılımcılarla etkileşime girmeyerek bu paylaşımdan vazgeçebilirsiniz ve ayrıca iletişim bilgileri de dahil olmak üzere ağ profilinizde hangi bilgilerin mevcut olduğunu kontrol edebilirsiniz.


Sorumluluktan Feragat

Herhangi bir kapasitede ve programa, etkinliğe veya ilgili faaliyetlere katılım ve/veya katılımla ilişkili, bunlardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm riskleri, tüm hırsızlık, kayıp, kayıp, zarar, hasar, hastalık veya hastalık (COVID, H1N1 gibi bilinen veya bilinmeyen bulaşıcı veya bulaşıcı hastalıkların neden olduğu veya bakteri, mantar, mikroorganizma veya virüslerin neden olduğu diğer hastalık veya rahatsızlıklar dahil) veya kişinin yaralanması (ölüm dahil) veya ister ihmal, kasıtlı fiil, kaza, Allah’ın fiili veya başka bir nedenden kaynaklanmış olsun ve ister Konferanstan önce, ister Konferans sırasında veya sonrasında meydana gelmiş olsun, ve maddi hasarı anlıyor ve kabul ediyorsunuz. 

Ayrıca, ne EKSPOTURK’un ne de acentelerinin, görevlilerinin, yöneticilerinin, üyelerinin, yüklenicilerinin veya çalışanlarının hastalıktan, hastalıktan veya kişinin yaralanmasından (ölüm dahil) veya mal kaybı veya hasarından kaynaklanan, meydana gelen veya kaynaklanan hasarlardan sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz. Konferansla bağlantılı olarak sunulan eğitim oturumları bir risk olarak saymakla birlike ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Konferans veya Konferansla ilgili faaliyetler veya herhangi bir dolaylı, arızi, sonuç olarak ortaya çıkan, özel, cezai veya örnek zararları kapsar.  Ayrıca, bu kişi ve kuruluşları, burada açıklanan tüm riskler, yaralanmalar, kayıplar, hasarlar ve yükümlülüklerle ilgili olarak bu kişi ve kuruluşları ibra eder ve dava etmemeyi taahhüt edersiniz.

Ayrıca, EKSPOTURK’un herhangi bir programa veya etkinliğe kayıt olmanız durumumda katılımınız ve katılımınızdan doğan azami yükümlülüğünün, ödemiş olduğunuz ücretin EKSPOTURK’a iade edilmesini kabul etmektesiniz.Ücretsiz HIMSS Üyeliği**

HIMSS Küresel Sağlık Konferansı, dünya çapındaki bölgesel etkinlikler, web seminerleri, kitapçılarda ve HIMSS Öğrenim Merkezi’nde üye fiyatları alın

  • HIMSS komitelerine, topluluklarına ve yuvarlak masa toplantılarına katılın
  • HIMSS.org’da üyelere özel içeriğe erişim kazanın


**Bu teklif, devlet kurumları, hastaneler, tıp merkezleri, akademik kurumlar ve kar amacı gütmeyen dernek çalışanları dahil olmak üzere üye olmak isteyen nitelikli HIMSS üyesi olmayan üyeler için geçerlidir. HIMSS, ücretsiz üyelik için uygunluğu belirleme hakkını saklı tutar. Seçilirse üyeliğiniz konferanstan sonra aktif hale gelecektir. Bu oran, Amerika Birleşik Devletleri veya Kanada’daki Satıcılar, Danışmanlar, Çözüm Sağlayıcılar vb. veya delegeler için geçerli değildir.

İsim, e-posta adresi, iş unvanı ve kuruluş, üyeliğin sağlanması ve ayrıca HIMSS’den üyelik ve hizmetler hakkında iletişimlerin kolaylaştırılması amacıyla HIMSS ile paylaşılacaktır.