Sağlıkta finansal sürdürülebilirlikte dijital teknolojiler ve başarılı uygulama örnekleri

Panel Detayı Bu panelde, finansal sürdürülebilik, sağlık verilerinin etkin yönetimi ve analizi ile nasıl güçlendirilebileceği üzerine odaklanacaktır. Sağlık sistemi, büyük miktardaki sağlık verilerini anlamak ve bu verileri stratejik kararlar almak için kullanmak açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Bu verilerin etkili bir şekilde yönetilmesi ve analiz edilmesi, mali kaynakların daha verimli kullanılmasına, hizmet kalitesinin artırılmasına ve […]