Dijital dönüşümünü sağlamış sağlık ekosistemleri bizlere neler sağlıyor?

Panel Detayı Panel, sağlık hizmetlerindeki dijital dönüşümün etkilerini ve getirdiği fırsatları ele alacak bir platform sunacaktır. Bu panelde, dijital dönüşüm sonrası sağlık hizmetleri bakım kavramına özel bir vurgu yapılarak ele alınacaktır. Dijital dönüşüm, hastane ekosistemlerinin hastalarına daha kişiselleştirilmiş ve insana odaklanmış bir bakım sunma yeteneğini artırmıştır. Öte yandan, bakım eyleminin kaçınılmaz bir unsuru olan bakımın […]