Dijital sağlıkta iyi uygulama örnekleri 2

Panel Detayı Panelde; sağlık sektöründe hastayı merkeze alan teknolojik dönüşüm ve yenilikçi yaklaşımları öne çıkaran sunumlar beklenmektedir. Bu bölümde, dijital dönüşüm süreçlerini başarıyla tamamlamış sağlık sistemleri incelenecek. Katılımcılar, bu sistemlerin yüksek verimlilik, gelişmiş hasta deneyimi ve artırılmış veri güvenliği gibi faydalarından nasıl yararlandıklarını öğrenecekler. Bu sistemlerin uygulamaya koydukları yenilikçi çözümler, diğer sağlık kurumlarının dijital dönüşüm […]

Dijital sağlıkta iyi uygulama örnekleri 1

Panel Detayı Panelde; sağlık sektöründe hastayı merkeze alan teknolojik dönüşüm ve yenilikçi yaklaşımları öne çıkaran sunumlar beklenmektedir. Bu bölümde, dijital dönüşüm süreçlerini başarıyla tamamlamış sağlık sistemleri incelenecek. Katılımcılar, bu sistemlerin yüksek verimlilik, gelişmiş hasta deneyimi ve artırılmış veri güvenliği gibi faydalarından nasıl yararlandıklarını öğrenecekler. Bu sistemlerin uygulamaya koydukları yenilikçi çözümler, diğer sağlık kurumlarının dijital dönüşüm […]

Sağlık Hizmetlerinde Yeni Nesil Teknolojiler ve Dijital Uygulamalar

Panel Detayı Panel, sağlık sektöründeki teknolojik dönüşümün merkezine hastayı almayı hedefleyen yenilikçi yaklaşımları ele alacak. Bu çerçevede, “”eşişlerlik”” ve “”hasta-temelli bakım”” kavramları öne çıkarılacak. Eşişlerlik, farklı dijital sağlık sistemlerinin birbiriyle veri paylaşımında bulunabilmesi anlamına gelirken; hasta-temelli bakım, sağlık hizmetlerinin hastanın ihtiyaçları, tercihleri ve değerleri doğrultusunda şekillendirilmesini ifade eder. Avrupa Birliği’nin belirlemiş olduğu sağlık hedeflerinden biri […]