Afet ve Krizlere Dayanıklı Sürdürülebilir Sağlık Sistemi Kurmak (Afet yönetiminde dijital teknolojilerin kullanımı ve sağlık hizmetlerinde geliştirilmesi gereken kaslar?)

Panel Detayı Bu panel, afet yönetiminde dijital teknolojilerin kullanımını ve sağlık hizmetlerinde geliştirilmesi gereken yetenekleri irdelerken, sürdürülebilirlik ve dayanıklılık kavramlarını öne çıkaracak. Katılımcılar, teknolojinin afet durumlarında hızlı ve etkili müdahale için nasıl kritik bir rol oynayabileceğini ve sağlık sistemlerinin bu tür olaylara karşı daha dirençli hale gelmesi için hangi stratejik yatırımların yapılması gerektiğini tartışacaklar. Ayrıca, […]

Sağlıkta finansal sürdürülebilirlikte dijital teknolojiler ve başarılı uygulama örnekleri

Panel Detayı Bu panelde, finansal sürdürülebilik, sağlık verilerinin etkin yönetimi ve analizi ile nasıl güçlendirilebileceği üzerine odaklanacaktır. Sağlık sistemi, büyük miktardaki sağlık verilerini anlamak ve bu verileri stratejik kararlar almak için kullanmak açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Bu verilerin etkili bir şekilde yönetilmesi ve analiz edilmesi, mali kaynakların daha verimli kullanılmasına, hizmet kalitesinin artırılmasına ve […]