GE sağlık bilişim çözümleri ile dijital dönüşüme hazırlanın

Her ölçekten sağlık hizmeti sağlayıcıları için hasta bakım ve operasyonel verimliliği geliştirmeye yardımcı olan GE Sağlık Bilişim çözümleri, radyoloji ve kardiyoloji alanlarında hasta bakım döngüsü ve sağlık sistemi içinde yer alan veriyi faydalı sonuçlar yaratacak aksiyonlara dönüştürerek sürdürülebilir klinik, finansal ve operasyonel fayda sağlamayı hedefliyor.

Tüm görüntülere erişim tek noktadan
Günümüzde radyologlar tanılama için kullanabileceklerinden daha fazla hasta bilgisine sahiptir. Ancak, bu bilgiler ve veri işleme araçları genellikle farklı sistemlerde bulunuyor. GE kurumsal görüntüleme çözümleri, görüntüleme ve hasta bilgilerini bir araya getirmek için tek bir iş istasyonu ve tek bir veritabanı ihtiyacına yanıt veriyor.
Universal Viewer, iş akışınızı destekleyen, daha hızlı ve kesin karar alma süreci sağlayan, hasta bakımı için daha fazla zaman ayırmanıza yardımcı olan bütünleşik, web-tabanlı bir görüntüleme uygulamasıdır. 2 ve 3 boyutlu görüntüleri tek bir alanda depolayıp erişime sunan Centricity Universal Viewer, radyologlar, kardiyologlar ve diğer klinisyenlerin klinik görüntülere tek bir noktadan ulaşabilmesi için gerekli araçları bir araya getirir.

Kardiyolojide dijital dönüşüm
Kardiyoloji departmanları bir yandan hastalara daha iyi sonuçlar sunmakla ilgilenirken diğer yandan da kârlılığın yükselmesi, işletim maliyetlerinin azaltılması ve doktor ile çalışan memnuniyetinin artırılmasına yardımcı olmak gibi yeni zorluklarla karşı karşıyadır.

GE kardiyovasküler Bilgi Teknolojileri çözümleri, kardiyoloji hizmet hatları ve sağlık hizmeti bilgi sistemlerini birbirine bağlayan bir köprü gibidir. Centricity™ Cardio Enterprise, uçtan uca yapılandırılabilir iş akışlarıyla kardiyologların birleşik hasta verilerine, dalga formlarına, görüntülere ve raporlara uzaktan erişmesini sağlar. Centricity™ Cardio Enterprise eksiksiz klinik erişim, gelişmiş verimlilik ve daha yüksek bir finansal performans ile kardiyologların ve kardiyovasküler personelinin hasta bakımını iyileştirmesine olanak sağlayan güçlü bir araçtır.

Akıllı, tedarikçi bağımsız çözümler

Dünyanın 1 numaralı* tedarikçi bağımsız arşivleme çözümü
Sağlık sektöründe teknolojik altyapı ve çözümlerin önemi artarken, farklı tedarikçiler ile çalışan BT departmanlarının arşivleme ihtiyaçları da aynı ölçüde artıyor. GE’nin Centricity Clinical Archive çözümü, standart BT altyapısı ile veri depolama ve bilgi yönetimi maliyetlerinde azalma sağlayabilir, hasta kayıtlarına her yerden hızlı erişim ile verimliliği artırmaya yardımcı olur.

Farklı tedarikçi ürünlerinden ve sistemlerinden gelen hasta verilerinin akıllı ve sorunsuz bir şekilde yönetilmesine ve yazılım tedarikçileri arasında geçişlerde veri göçüne imkan sağlayan medikal arşivleme çözümü Centricity Clinical Archive, sorunsuz veri konsolidasyonu ve erişimi sağlayan güvenilir ve hasta odaklı tedarikçi bağımsız bir medikal arşivleme çözümüdür.

Sağlık için Analitik
Sağlık analitiği çözümleri sorunları tespit etmek, önceliklendirmek, çözümlemek ve sürdürülebilir klinik, finansal ve operasyonel fayda sağlamak için verinin gücünü ortaya çıkarır.

Kurumlar ellerinin altında ama farklı sistemlerde bulunan verileri okuyup, yorumlayıp, anlamlandırarak operasyonlarını iyileştirecek, anlamlı klinik sonuçlar elde edecek ve maliyetlerini düşürecek fırsatların arayışı içindeler. GE Healthcare, sağlık kurumlarına sunduğu danışmanlık hizmetleri, kullanıma hazır analitik uygulamaları ve klinik teknolojileri ile bütünsel bir yaklaşım sunarak fırsatları bulmakta yardımcı olur.

İşbirliği gücünüzü artırın
Centricity 360 çözümü, farklı konumlardaki ekiplerin vakalar üzerinde işbirliği yapmasını ve klinik verilerin profesyonel bir web platformunda paylaşılmasını sağlar. Vaka paylaşımı, doktor ve hasta erişimi özellikleri; eşzamanlı olarak hasta görüntü ve raporlarına erişebilecekleri, teşhis ve tedavi üzerinde fikir alışverişinde bulunabilecekleri bir klinik topluluk ortamı sunar.

*IHS tarafından yayınlanan pazar payı sıralaması – Medikal İşletmeler için Veri Depolama Pazarı 2017

Prepare for digital transformation with GE health informatics solutions Prepare for digital transformation with GE health informatics solutions