Global sağlık sistemlerinde sağlığın değişen dinamiği ve bizi bekleyen tehditler ve fırsatlar

Dünya genelinde sağlık sistemlerindeki evrimin ele alındığı bu panel, sağlığın değişen dinamiklerini temel bir odak noktası olarak belirledi. Yapay zeka ve veri analitiğinin sağlık sistemlerindeki rolü tartışıldı. Veri odaklı kararlar, hastalıkların önceden tahmin edilmesi ve tedavi planlarının optimize edilmesi gibi konular, sağlık hizmetlerindeki bu yeni dönemdeki önemine vurgu yaptı.
Dijitalleşmenin ve tele sağlık uygulamalarının sağlık hizmetlerindeki etkisi değerlendirildi. Uzaktan hasta takibi, telekonsültasyon gibi dijital sağlık uygulamalarının artan önemi ve bu teknolojilerin sağlık sistemlerine entegrasyonu ele alındı.
Veri güvenliği ve mahremiyeti konusundaki etik ve hukuki zorluklar tartışıldı. Dijital sağlık sistemlerinin veri güvenliği açısından nasıl güçlendirilebileceği ve hastaların mahremiyetinin korunması konularındaki çözüm önerileri masaya yatırıldı.
Sağlık sistemlerindeki yenilikçi uygulamalar ve başarı hikayeleri incelendi. Soru-cevap ve katılımcı katkıları ile sağlık hizmetlerindeki inovasyonun nasıl artırılabileceği ve dijitalleşme uygulamaları konusunda stratejik görüşmeler gerçekleştirildi.
E-sağlık altyapısının ve standartlarının sağlık sistemlerinin etkinliği üzerindeki etkileri değerlendirildi. Dünya genelinde benimsenen en iyi uygulamaların yanı sıra, bu alanda karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri üzerine stratejik görüşmeler gerçekleştirildi.
Panel, küresel sağlık eşitsizliklerini ele alarak farklı ülkeler arasındaki sağlık hizmeti standartlarındaki farklılıkları değerlendirdi. Erişim sorunları, kaynak eşitsizlikleri ve çözüm önerileri üzerine stratejik görüşmeler gerçekleştirildi.
Gelecekteki sağlık sistemlerinin nasıl şekillenebileceğine dair bir vizyon sunuldu. Teknolojik gelişmelerin sağlık hizmetleri üzerindeki potansiyeli ve bu alandaki gelecek trendler masaya yatırıldı.
Bu panel, global sağlık sistemlerinin karmaşıklığını anlamak, mevcut zorluklarla başa çıkmak ve gelecekte daha sürdürülebilir, etkili ve adil sağlık sistemleri oluşturmak için önemli bir platform sağladı.

Dr. Şuayip Birinci , T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı (Moderatör)
Dr. Reşat Bahat, OHSAD Başkanı
Ufuk Eren, Volitan Global CEO, TÜSAP YK Üyesi
Adem Doğruyol, Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdür Yardımcısı
Op. Dr. Alev ESERCAN,Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi-Wolters Kluwer
Yavuz Ölken, AXA Sigorta CEO
Doç. Dr. Mehmet Baran Balcan , Koç Healthcare Telesağlık Direktörü