İSTANBUL PENDİK DEVLET HASTANESİ EMRAM REVALİDASYONU 22 ARALIK 2020/İSTANBUL

22 ARALIK 2020/İSTANBUL HIMSS Analitik Ekibi İstanbul Pendik Devlet Hastanesi’ne 22 Aralık 2020 tarihinde online revalidasyon ziyareti gerçekleştirdi. HIMSS EMRAM Seviye 6 kriterlerini tamamlayan hastanemiz EMRAM Seviye 6 olarak revalide edilmeye hak kazandı. İstanbul ilinin ilk revalidasyon hastanesidir.

ERZURUM HINIS ŞEHİT YAVUZ YÜREKSEVEN DEVLET HASTANESİ EMRAM VALİDASYONU 18 ARALIK  2020/ERZURUM

18 ARALIK  2020/ERZURUM HIMSS Türkiye ekibi Erzurum Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi’ne 18 Aralık 2020 tarihinde online validasyon ziyareti gerçekleştirdi. HIMSS EMRAM Seviye 6 kriterlerini tamamlayan hastanemiz EMRAM Seviye 6 olarak valide edilmeye hak kazandı.  Erzurum ilinin ilk Seviye 6 hastanesidir.

SİNOP AYANCIK DEVLET HASTANESİ EMRAM VALİDASYONU 17 EYLÜL 2020/SİNOP

17 EYLÜL  2020/SİNOP HIMSS Türkiye ekibi ile birlikte HIMSS Avrupa ve Latin Amerika Bölge Direktörü John Rayner Sinop Ayancık Devlet Hastanesi’ne 17 Eylül 2020 tarihinde online validasyon ziyareti gerçekleştirdi. HIMSS EMRAM Seviye 6 kriterlerini tamamlayan hastanemiz EMRAM Seviye 6 olarak valide edilmeye hak kazandı.

MUŞ VARTO DEVLET HASTANESİ EMRAM VALİDASYONU -9 EYLÜL 2020/MUŞ

9 EYLÜL 2020/MUŞ HIMSS Türkiye ekibi ile birlikte HIMSS Avrupa ve Latin Amerika Bölge Direktörü John Rayner Muş Varto Devlet Hastanesi’ne 9 Eylül 2020 tarihinde online validasyon ziyareti gerçekleştirdi. HIMSS EMRAM Seviye 6 kriterlerini tamamlayan hastanemiz EMRAM Seviye 6 olarak valide edilmeye hak kazandı.      

Yeni Normalde Dünya Sağlık Sistemini Ne Bekliyor?

Yeni normalde şeffaflık, güven ve işbirliği içinde uluslararası işbirlikleri gerçekleştirmek neden önemli? Dünya ile entegre çözüm odaklı uygulamaların hızla hayata geçmesi pandemi süreçlerinde ne ifade ediyor? Bireylerin ve toplulukların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine finansal zorluk yaşamadan erişebilmeleri mümkün mü? Pandemi ile mücadelede Türkiye’nin sergilediği başarılı performansa ilişkin bilgi paylaşan TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal […]

Kamu ve özel hastanelerinin dijital dönüşümünde bizi neler bekliyor?

Kamu ve özel hastanelerin dijitalleşmesinde hastane yönetimi ve çalışanları entegre edecek hazırlık çalışmaları nasıl yapılmalı? Hastanelerin dijital dönüşüm süreçleri neler? Analitik yönetim, bilimsel araştırma ve proje çalışmalarında nelere dikkat etmek gerekiyor? HIMSS + Eurasia’20’de Kamu hastanelerinde dijital dönüşüm süreçlerinin konuşuldu. Oturumda konuşmacı olarak HIMSS Türkiye Direktörü Dr. İlker Köse, Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. […]

Bireysel sağlığın ve sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve hastalıklarla mücadelede teknolojinin rolü

HIMSS + Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı’nda “Bireysel sağlığın ve sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve hastalıklarla mücadelede teknolojinin rolü” başlıklı oturum gerçekleşti. Bireysel sağlığın ve sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ile hastalık yönetiminde teknolojinin kullanımının konuşulduğu oturumda Sağlık Yöneticisi Prof. Dr. Melih Bulut, Koç Üniversitesi Psikyatri ve Biyoinformatik Profesörü Prof. Dr. Bedirhan Ustun, S.B. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire […]

Sağlıkta dijitalleşmenin insan kaynağı ve sağlık turizmine etkileri

HIMSS + Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı’nda “Sağlıkta dijitalleşmenin insan kaynağı ve sağlık turizmine etkileri” başlıklı oturum gerçekleşti. Sağlıkta dijitalleşmenin insan kaynağı ve sağlık turizmine etkilerinin masaya yatırıldığı oturumda Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Nüket Küçükel Ezberci, Memorial Sağlık Grubu CEO’su Ugur Genc, USHAŞ Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. /USHAŞ International Health Services Inc. YK Başkanı […]

Sağlık kurumlarında yenilik arayışı, inovasyon kültürünü nasıl teşvik ediyoruz?

HIMSS + Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı’nda “Sağlık kurumlarında yenilik arayışı, inovasyon kültürünü nasıl teşvik ediyoruz?” başlıklı oturum gerçekleşti. Bir ülkenin rekabet gücünü artırmanın en öncelikli yolunun inovasyon ve AR-GE çalışmalarına yatırım yapmak olduğunun vurgulandığı oturumda İstanbul Medipol Sağlık Grubu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın konuşmacı olarak yer aldı. T.C. Sağlık Bakanlığı ve HIMSS ev sahipliğinde Ekspoturk organizasyonu ile gerçekleşen […]

Sağlık endüstrimizi inovasyonla nasıl dönüştüreceğiz?

HIMSS + Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı’nda “Sağlık endüstrimizi inovasyonla nasıl dönüştüreceğiz?” başlıklı oturum gerçekleşti. Dijitalleşmenin sağlıkta dönüşüm süreçlerine olanak sağladığının belirtildiği oturumda T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr.Şuayıp Birinci, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Prof. Dr. Teyfik Demir, Fakeeh University Hospital COO’su Dr. Dr. Fatih Mehmet Gul, MD, Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak ve Amgen Türkiye & Gensenta İlaç Kurumsal İletişim, Pazara Erişim ve Sağlık Politikaları […]

X
X