Halk Sağlığı ve Sağlığın Geliştirilmesinde Bilişim ve Teknoloji: HIMSS Eurasia 2023’te Toplum Sağlığının Geleceğini Tartışıyoruz!

HIMSS Eurasia 2023 etkinliği, sağlık teknolojilerinin toplum sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini ve bu teknolojilerin potansiyelini ele alacak olan “Halk Sağlığı ve Sağlığın Geliştirilmesinde Bilişim ve Teknoloji” paneline ev sahipliği yapacak. Bu panel, sağlık bilişimi ve teknolojilerinin nasıl stratejik bir araç olarak kullanılabileceği konusunda kamu yöneticileri, karar alıcılar ve sağlık profesyonelleri arasında bilgi paylaşımını teşvik edecek.

Halk Sağlığı ve Sağlığın Geliştirilmesinde Bilişim ve Teknoloji

Panel, katılımcılara sağlık bilişimi ve teknolojilerinin toplum sağlığını nasıl geliştirebileceği konusunda somut örnekler sunacak ve katılımcılara ilham verecek. Sağlık alanındaki liderlerin ve karar alıcıların, teknolojinin sunduğu olanakları en etkili şekilde nasıl kullanabilecekleri konusunda bilgi alışverişinde bulunacakları bu panel, sağlık sektöründeki dönüşümü desteklemeyi amaçlıyor.

Panelde Tartışılacak Ana Konular:

Salgın Yönetimi ve Hastalık İzleme: Sağlık bilişimi ve teknolojilerinin, salgın hastalıkların hızla izlenmesi ve yönetilmesi süreçlerinde nasıl etkili bir rol oynayabileceği.

Sağlık Eğitimi ve Farkındalık: Bilişim ve teknolojinin, sağlık eğitimi ve sağlık farkındalığını artırma projelerinde nasıl kullanılabileceği.

Toplum Sağlığını Geliştirmek İçin İnovasyon: Yenilikçi bilişim çözümlerinin, toplum sağlığına yönelik politika ve programların tasarımında nasıl kullanılabileceği.

Tarih: 24 Kasım 2023

Yer: WOW İstanbul Hotel