Harold F. Wolf III: “Türkiye Avrupa Düzeyinde Erişilmez Bir Noktaya Geldi”

T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci: “Güçlü Bir Ekosistem Oluşturduk”

Sağlık Bakanlığı’nın hastaya daha iyi ve kaliteli hizmet sunan ve aynı zamanda sağlık çalışanlarının
işlerini kolaylaştıran ‘Kağıtsız Hastaneler’ konusundaki kararlı adımlarının tüm sağlık kuruluşları için motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Türkiye’nin,
sağlıkta dijitalleşme konusunda kat ettiği mesafe ile gelişmiş birçok Batı ülkeleri arasından sıyrılarak Avrupa lideri olmayı başardığını söyledi.
Bu dijital dönüşüm yarışına üniversite hastaneleri ve özel hastaneleri de davet eden Birinci, yakın
gelecekte yapay zeka ve dijital teknolojilerin hayata girmesiyle pek çok geleneksel uygulamanın tarih
olacağını, hastane merkezli sağlık hizmet sunumunun yerini hasta merkezli sağlık hizmet sunumuna
bırakacağını ifade etti.

HIMSS Başkan ve CEO’su Harold F. Wolf III: “Türkiye Avrupa Düzeyinde Erişilmez Bir Noktaya Geldi”

Türkiye ile olağanüstü bir işbirliği kurulduğunu söyleyen HIMSS Başkan ve CEO’su Harold F. Wolf III
Türkiye’nin sağlıkta dijitalleşme alandaki politikaları sayesinde elde ettiği dijitalleşme başarısı ile
Avrupa düzeyinde erişilmez bir noktaya geldiğini ifade etti. Türkiye’nin sağlıkta gösterdiği
performansın diğer ülkeler arasında hızla sıyrılmasına olanak sağladığını ifade eden Harold F. Wolf III, bu başarının Türkiye’ye bölge coğrafyada güçlü bir konum sağladığını söyledi.