Hastanenizin Dijital Dönüşümünde Karşılaşacağınız Engeller ve Çözümler

Bu oturum; HIMSS EMRAM/O-EMRAM kriterleri ile akredite olan hastane/merkezlerin dijital dönüşüm kapsamında kullandıkları sistemlerle hasta güvenliği konseptinde sağladıkları faydalar ve elde edilen kaynak tasarrufları, bilimsel çalışmaların ışığında ele alınacaktır.

Kayıt Ol

Dr. İlker Köse
Sağlık 4.0. Genel Müdürü

Sinem Cece
Sağlık 4.0 (O-Emram)

Özge Elmas
Sağlık 4.0 (Emram)