HBYS FİRMALARI İÇİN DİJİTAL HASTANE ÇALIŞTAYI – 26 MART 2019 / İSTANBUL

tto.medipol.edu.tr

26 MART 2019 / İSTANBUL

Sağlık Bakanlığı, HIMSS Avrupa ve İstanbul Medipol Üniversitesi arasında imzalanan üçlü protokol dahilinde yürütülen çalışmalar kapsamında 2019 yılı çalıştaylarına başlandı. Hastanelerin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen HIMSS EMRAM ile O-EMRAM Seviye 6 ve Seviye 7 hedeflerine ulaşabilmeleri için düzenlenen Dijital Hastane Değerlendirme Toplantılarının ilki İstanbul
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde 26 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Bu toplantıya HBYS firmaları katılım gösterdi.

Toplantıda Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İlker KÖSE ‘HBYS Firmaları için 2019 HIMSS EMRAM Hedeflerimiz ve Yol Haritası’ ve ‘HBYS Firmaları için 2019 HIMSS O-EMRAM Hedeflerimiz ve Yol Haritası’ başlıklı iki sunum gerçekleştirdi. Sunumda 2018 yılında güncellenmiş olan HIMSS EMRAM kriterleri ve  ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunan kurumlar için O-EMRAM kriterleri anlatıldı. Hastanelerin Seviye 6 ve Seviye 7 kriterlerini sağlamak için izlemeleri gereken adımlar paylaşıldı.