HIMSS ve HIMSS Analitik

HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society), 1961 yılına dayanan bir geçmişe sahip olan, ABD’de kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Vizyonu, teknoloji ve bilginin daha iyi kullanımını sağlayarak hasta güvenliğini sağlamak ve sağlık bakım kalitesini iyileştirmektir. Bu amaçla farklı değerlendirme modelleri ile ölçüm yapar ve kurumlara kendilerini ulusal ve uluslararası alandaki kurumlarla karşılaştırma imkânı sunar. Sağlık Bakanlığı ile HIMSS Avrupa arasında imzalanan protokole göre, Sağlık Bakanlığı’na  bağlı tüm hastanelerin  EMRAM modeline göre değerlendirme sürecinin 2018 yılı sonunda  tamamlanmış olması planlanmaktadır.

HIMSS’in kaç tane derecelendirme standardı var?

EMRAM (Electronic Medical Record Adoption Model): Elektronik Sağlık Kaydı Benimseme Modeli, yataklı hizmet sunan kurumların sağlık kaydı benimseme seviyelerini elektronik order, kapalı döngü ürün yönetimi süreci ve klinik karar destek sistemlerinin kullanımı kapsamında değerlendirmektedir. EMRAM kriterleri 1 Ocak 2018’den itibaren değişmiştir.

CCMM (Continuity of Care Maturity Model): Bakımın Sürekliliği Modeli, sağlık hizmet sunumu sürecinde farklı kurum ve aktörler arasındaki iletişim ve bilgi alışverişi yeteneklerini ölçmeyi amaçlayan modeldir.

AMAM (Adoption Model for Analytics Maturity): Analitik Olgunluk Benimseme Modeli olan AMAM, kurumların teknolojik yeteneklerini ve analiz yeteneklerini ölçümleyen modeldir

O-EMRAM (Outpatient Electronic Medical Record Adoption Model): Ayaktan Hasta Elektronik Sağlık Kaydı Benimseme Modeli, sadece ayaktan hastalara sağlık hizmeti sunan kurumların değerlendirildiği modeldir.

DIAM (Digital Imaging Adoption Model): Bu model, kurumların görüntüleme hizmetleri kapsamında bilgi teknolojilerini kullanım kapasitelerini değerlendirmektedir.

HIMSS Ne Yapar?

  1. Sağlık hizmet sunumunda elektronik ve analitik sistemlerin kullanım seviyelerini ölçen standartlar belirler.
  2. Sağlık hizmet sunucularının, HIMSS standartlarına göre ne seviyede olduklarını ölçümler ve bu sonuçları tüm sağlık sektörü ile paylaşır.
  3. Bölgesel ve küresel çapta sağlık bilişim kongreleri ve zirveleri düzenler. Sektörün paydaşlarını bir araya getirir.

HIMSS Analitik Ölçümlemeyi nasıl yapar?

Bilgi ve teknolojinin kullanım seviyesini, sağlık kurumları tarafından doldurulan anketler üzerinden belirler. Belirlenen seviyenin, üst seviyelerden biri (EMRAM için Seviye 6 ve 7) olması halinde, yerinde ziyaretlerle bu ölçüm teyit edilir.