HIMSS EMRAM Dijital Hastane Seviyelendirmesi (Stages) Aşamaları ve Kriterleri nelerdir?

 

HIMSS EMRAM Kriterlerine göre sağlık kuruluşları 0 ila 7 arasında seviyelendirilir. 6 ve 7 seviyelerini yerine getiren sağlık kuruluşları yerinde ziyaret ile sertifikalandırılır. Başarı elde eden sağlık kuruluşları uluslararası platformlarda ilan edilir ve HIMSS Analitik web sitesinde yayınlanır. Bu aşamalar ve kriterleri şu şekildedir:

7. Seviye

Hastane, artık bu seviyede hizmet sunumunda hiçbir şekilde kâğıt doküman kullanmamaktadır. Bütün veriler, dokümanlar ve tıbbi görüntüler elektronik ortamda işlem görmektedir. Dijital ortamda depolanan veriler, sağlık bakımının kalitesini artırmak, hasta güvenliğini sağlamak, etkili hizmet sunmak için analiz edilir ve kullanılır. İlgili veriler elektronik halde yetkili kişi ve kurumların (Yönetim, diğer hastaneler vb.) kullanımı ve bilgi alışverişi için hazır halde standardize edilir. Hastane bütün hizmet süreçlerinden veri devamlılığını sağlar ve bunları yayınlar.

6. Seviye

Tam donanımlı ve sürümlü bir doktor dokümantasyon sistemi en azından hastanenin yüzde %50’sinde uygulanmalıdır (%50 alanı belirleken yatak sayısı,Klinik sayısı ve doktor sayısı baz alınabilir).Üçüncü seviye klinik karar destek sistemi bütün klinik süreçlerde kılavuzluk sağlar. Kapalı devre ilaç yönetim sistemi ve birim doz barkodlanmış ilaç sistemi tamamen uygulamadadır. “Hasta güvenliğini maksimum seviyeye çıkarmak için, elektronik ilaç yönetim kaydı, eczane ile entegre bilgisayarlı doktor istem girişi/e-Reçete ve Barkodlama ya da RFID (radyo frekanslı kimlik tanımlama) gibi diğer otomasyonlu tanımlama teknolojileri ve otomasyonlu dağıtım sistemleri uygulanmaktadır. Bu sayede Yanlış İlaç Kullanımını önlemek için geliştirilen “5 doğrulama (doğru hasta, doğru ilaç, doğru doz, doğru yol ve doğru zaman) ilkesine uygun şekilde hasta kimlik bilgileri ile ilaç barkotu yatak yanında doğrulanmaktadır.

5. Seviye

Bu seviyede kanıta dayalı tıbbi protokollere dair 2.seviye klinik karar destek sistemleri aktif kullanılır. Bu sistemle herhangi bir lisanslı Klinisyen Bilgisayarlı Doktor İstem Giriş sistemi ile order yazabilir ve hemşireyi verilere ulaşması için ekleyebilir. E-order kullanımı belli bir seviyede ulaşmış olması beklenir.

4. Seviye

Hemşire bakımı ile ilgili klinik belgeler (hayati bulgular çizelgesi, izlem formları, bakım planları) ve/veya elektronik ilaç yönetim kaydı, e-order ve takip sistemlerinin en az bir hizmet sürecinde elektronik hasta kayıtları ve klinik veri deposuyla bütünleşik olması gerekir. Klinik karar desteğin ilk aşaması, e-order hataların kontrol edilmesi için uygulanıyor olabilir. İlaç/ilaç, ilaç/gıda, ilaç/laboratuvar etkileşimleri genellikle eczane içinde bulunur. Görüntü arşivindeki tıbbi görüntüler kurumun iç ağı (intranet) vasıtasıyla sistemle üzerinden radyoloji dışındaki doktorlar için de ulaşıma mümkün olmalıdır.

3. Seviye

Ana yardımcı klinik destek birimleri bilgi sistemleri doktorun hastalara ait her türlü tıbbi bilgi ve sonucu görebileceği bir sisteme veri göndermektedir. Bu sistem, Elektronik Hasta Kaydı veya Klinik Veri Arşivi’ne veri göndermekte, geri dönüş almakta ve alt sistemlere iletebilmektedir. Sistem görüntü dökümanları almaya ve iletmeye ayrıca hastaneler arasında bilgi alışverişi sağlamaya müsaittir.

2. Seviye

Ana yardımcı klinik destek birimleri bilgi sistemleri doktorun hastalara ait her türlü tıbbi bilgi ve sonucu görebileceği bir sisteme veri göndermektedir. Bu sistem, Elektronik Hasta Kaydı veya Klinik Veri Arşivi’ne veri göndermekte, geri dönüş almakta ve alt sistemlere iletebilmektedir. Sistem görüntü dökümanları almaya ve iletmeye ayrıca hastaneler arasında bilgi alışverişi sağlamaya müsaittir.

1. Seviye

Tam donanımlı Radyoloji Görüntü Arşivi ve İletişim Sistemindeki (PACS- picture archive and communication systems) tıbbi görüntüler, intranet vasıtası ile bütün doktorların erişimine ve başka yerlere gönderimine sunulmaktadır. Bu seviyede Kardiyoloji bölümüne ait görüntü dokümanları (EKG vb.) PACS sistemine dâhil edilmesi gerekir.Tüm görüntülerin %100 dijital ulaşılması beklenir.

0. Seviye

Ana klinik destek birimlerde (eczane, laboratuvar ve radyoloji) dijital sistemlerin varlığını ve aktif kullanımını ifade eder.

 2018 HIMSS EMRAM Kriterleri

2018 yılı itibariyle HIMSS EMRAM Kriterleri: Yeni Standartlar-2018
Orjinal sunum: HIMSS Analytics HIMSS17 EMRAM Criteria Updates Presentation

Dijital Hastane Konseptinin sağlayacağı avantajlar nelerdir?

  • İş süreçlerinde hız ve verimliliği artırmakta,
  • Kâğıt ve belge giderlerini sıfırlamakta,
  • İnsan kaynaklı hataları (yanlış ilaç verme vb.) elimine etmekte,
  • Sadece hastane duvarlarının içerisinde değil, uzak mesafelerden tanı ve tedavi süreçleri yönetilebilmekte,
  • Veriler yetkili birim, diğer sağlık kuruluşları ve hasatalarca anlık olarak ve geriye doğru istenildiği zaman elde edilebilmekte,
  • Sensörler, kameralar ve erken uyarı ssitemleri vb. araçlar sayesinde insan takibine gerek kalmadan bazı işler (örneğin, kan testinin çok yüksek çıkmasını uyaran yazılım) yönetilebilmekte,
  • Karar destek sistemleri sayesinde hızlı ve doğru karar verilmekte,
  • Yalın yönetim felsefesine uygun bir yapı oluşmakta,
  • Birimler ve kurumlar arasında bağlantı sağlayarak örgütsel körlük oluşmasını engellemekte,
  • Dijital hastane konseptinin kapsadığı akıllı, yeşil ve kâğıtsız hastane modelleri ile sağlık işletmelerine yüzde 35 oranında verimlilik kazandırdığı belirtilmektedir.

HIMSS EMRAM Türkiye Ekibi

Dr. İlker Köse
HIMSS Analitik Türkiye Direktörü 
Sağlık 4.0 A.Ş
Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No:19/1-1 Beykoz, İstanbul
ikose@saglik40.com.tr

Sinem Cece
HIMSS Analitik Türkiye Koordinatörü
Sağlık 4.0 A.Ş
Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No:19/1-1 Beykoz, İstanbul
scece@saglik40.com.tr
Cep Tel: 0542 654 09 02

Özge Elmas
HIMSS Analitik Uzmanı ve Değerlendiricisi
Sağlık 4.0 A.Ş
Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No:19/1-1 Beykoz,İstanbul
oelmas@saglik40.com.tr
Cep Tel: 0537 781 93 98

 

Senanur Seyhan
HIMSS Analitik Uzmanı ve Değerlendiricisi
Sağlık 4.0 A.Ş
Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No:19/1-1 Beykoz,İstanbul sseyhan@saglik40.com.tr
GSM: 0553 005 26 08

Songül Yener
HIMSS Analitik Uzmanı ve Değerlendiricisi
Sağlık 4.0 A.Ş
Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No:19/1-1 Beykoz,İstanbul syener@saglik40.com.tr
Cep: 0507 558 05 33

Esra Bayraktar
HIMSS Analitik Uzman Yardımcısı
Sağlık 4.0 A.Ş
Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No:19/1-1 Beykoz,İstanbul ebayraktar@saglik40.com.tr
Cep Tel: 0536 367 32 68