HIMSS Eurasia 2023: Sağlık Sistemlerimizin Geleceğine Işık Tutan Afet ve Kriz Dayanıklılığı Paneli!

Türkiye’nin önde gelen sağlık etkinliklerinden biri olan HIMSS Eurasia 2023, bu yıl “Sağlık Sistemimiz Afetlere ve Krizlere Karşı Ne Kadar Dayanıklı?” başlıklı bir panelle güçleniyor. 22-24 Kasım 2023 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek olan etkinlik, sağlık sektöründe sürdürülebilirlik ve dayanıklılık konularına odaklanarak sağlık sistemlerimizin geleceğine dair önemli tartışmaları ağırlayacak.

Sağlık Sistemimiz Afetlere ve Krizlere Karşı Ne Kadar Dayanıklı?

Panelde, sağlık sistemlerinin afet ve kriz anlarında nasıl daha sürdürülebilir ve dayanıklı hale getirilebileceği mercek altına alınacak. “Sürdürülebilirlik”, sağlık sistemlerinin kaynaklarını ve kapasitesini uzun vadede koruma yeteneği olarak ele alınırken; “dayanıklılık”, deprem, sel, yangın gibi afetler ve pandemi ya da iklim değişikliği gibi krizler karşısında esneklik ve hızlı yanıt verme yeteneğini ifade eder. Bu panelde dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen afet ve kriz durumlarında sağlık sistemlerinin verdiği dayanıklılık sınavları detaylı bir şekilde ele alınacak.

Panelde tartışılacak anahtar konular şunlar olacak:

Direnç/Mukavemet (Resilience): Afet ve krizler karşısında sağlık sistemlerinin gösterdiği direnç ve mukavemetin analizi.

Sürdürülebilirlik: Sağlık sistemlerinin kaynaklarını koruma yeteneği ve uzun vadede sürdürülebilir olma stratejileri.

Afet Yönetimi ve Kriz Yönetimi: Dünya genelinde ve Türkiye’de gerçekleşen afet ve kriz durumlarında sağlık sistemlerinin yönetimi ve çözüm stratejileri.

Tarih: 22 Kasım 2023

Yer: WOW İstanbul Hotel

Bu önemli panel, sağlık sektörünün lider isimlerini ve uzmanlarını bir araya getirerek geleceğe dair önemli ışıklar tutacak. HIMSS Eurasia 2023, sağlık sektöründe sürdürülebilirlik ve dayanıklılığın temel taşlarına odaklanarak katılımcılara benzersiz bir deneyim sunacak.