HIMSS Eurasia 2023: Sağlık Sistemlerinde Değer Bazlı Dönüşüm İçin Dijital İnovasyon Mercek Altına Alınıyor!

Türkiye’nin önde gelen sağlık teknolojileri etkinliği HIMSS Eurasia 2023, sağlık sektöründe bir devrimi temsil eden “Değer Bazlı Sağlık Sistem Geliştirilmesinde Dijital Dönüşümle İnovasyonu Nasıl Sağlarız?” paneline ev sahipliği yapacak. Bu panel, hastalar için daha iyi sonuçlar elde etmeyi ve aynı zamanda sağlık hizmetlerinin maliyetini kontrol etmeyi amaçlayan değer bazlı sağlık sistemlerini ele alacak.

Değer Bazlı Sağlık Sistem Geliştirilmesinde Dijital Dönüşümle İnovasyonu Nasıl Sağlarız?
(Geri Ödeme Sistemi, Sigorta ve Dijital Sağlık, SUT’un geleceği)

Türkiye’deki Geri Ödeme Sistemi, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ve Sigorta sistemlerinin, dijital dönüşüm ve inovasyon yoluyla daha etkili ve verimli hale getirilmesi gerekmektedir. Dijitalleşme, sağlık hizmetleri sağlayıcıları ve sigorta şirketleri arasındaki veri paylaşımını kolaylaştırarak, geri ödeme süreçlerini hızlandırabilir ve şeffaflığı artırabilir. SUT’un geleceği, dijital inovasyonlar sayesinde, değer bazlı bir yaklaşıma geçişte önemli bir rol oynayabilir. Bu yaklaşımla, sağlık sistemlerinin performansı sürekli olarak izlenir ve analiz edilir, bu da sağlık hizmetlerinin kalitesini artırır ve sağlık hizmetleri tedarik zincirinde maliyetleri kontrol altında tutar.

Panelde Ele Alınacak Konular:

Dijital İnovasyon ve Sağlık: Sağlık hizmetlerindeki dijital dönüşümün değer bazlı sistemlere olan etkileri.

Geri Ödeme Sistemi ve Verimlilik: Dijitalleşmenin geri ödeme süreçlerine olan etkisi ve şeffaflığı artırma potansiyeli.

SUT ve Dijital Gelecek: Sağlık Uygulama Tebliği’nin dijital inovasyon ile nasıl güçlendirilebileceği.

Tarih: 23 Kasım 2023

Yer: WOW İstanbul Hotel

Bu panel, değer bazlı sağlık sistemlerini desteklemek ve geliştirmek için Türkiye’de dijital dönüşüm ve inovasyonun nasıl teşvik edileceği ve uygulanacağı üzerine derinlemesine bir tartışma yapacak. Türkiye’nin sağlık sektöründeki geleceğini şekillendirecek bu önemli panel, sağlık profesyonelleri, teknoloji liderleri ve karar alıcılar için kritik bir bilgi kaynağı olacaktır.