HIMSS Eurasia 2023: Sağlık Sistemlerinde Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık Üzerine Derinlemesine Tartışmalar!

Türkiye’nin lider sağlık teknolojileri etkinliği HIMSS Eurasia 2023, bu yıl “Afet Yönetiminde Dijital Teknolojilerin Kullanımı ve Sağlık Hizmetlerinde Geliştirilmesi Gereken Kaslar” başlıklı bir panelle dikkatleri üzerine çekiyor. 22-24 Kasım 2023 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek olan bu panel, sağlık sektörünün geleceğini şekillendirecek önemli stratejik konulara odaklanacak.

Afet Yönetiminde Dijital Teknolojilerin Kullanımı ve Sağlık Hizmetlerinde Geliştirilmesi Gereken Kaslar

Bu etkileyici panel, sağlık sistemlerinin sürdürülebilirlik ve dayanıklılık perspektifinden ele alınmasını amaçlayarak, geleceğin sağlık hizmetlerine yönelik stratejileri masaya yatıracak. Özellikle, Avrupa Yeşil Mutabakatının sağlık sektörü üzerindeki etkileri ele alınacak ve sağlık sistemlerinin çevresel sürdürülebilirlik açısından nasıl daha etkili bir şekilde faaliyet gösterebileceği konuşulacak. Panelde ayrıca, enerji verimliliği, atık yönetimi ve çevresel etkilerin azaltılması gibi konular da sağlık sistemlerinin sürdürülebilirlik adımları içinde ele alınacak.

Tarih: 22 Kasım 2023

Yer: WOW İstanbul Hotel

Bu önemli panel, sağlık hizmetlerinin hem çevresel hem de acil durumlar karşısında daha güçlü ve sürdürülebilir bir konuma nasıl gelebileceğini sağlık teknolojileri endüstrisine referansla tartışarak, gelecek nesillere daha iyi bir sağlık hizmeti sunma hedefine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Konular:

Sürdürülebilirlik: Sağlık sistemlerinin uzun vadede kaynakları ve kapasitesi açısından sürdürülebilir olma yeteneği.

Direnç/Mukavemet: Afetler ve krizlerle başa çıkma yeteneklerini artırma stratejileri.

İklim Krizi: Çevresel sürdürülebilirlik açısından sağlık sistemlerinin yapması gereken adımlar.

Avrupa Yeşil Mutabakatı: Sağlık sistemlerinin Avrupa Yeşil Mutabakatı’na entegre olma stratejileri.

Bu panel, sağlık sektörünün önde gelen isimlerini ve uzmanlarını bir araya getirerek geleceğin sağlık hizmetlerine yön verecek kritik konuları ele alacak.