HIMSS Eurasia 2023: Siber Güvenlik Paneliyle Sağlık Sektöründe Kişisel Sağlık Verilerinin Güvenliği Tartışılıyor!

Türkiye’nin önde gelen sağlık sektörü etkinliği HIMSS Eurasia 2023, kişisel sağlık verilerinin güvenliği konusundaki önemli bir sorunu ele alacak bir panele ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. “Siber Güvenlik: Kişisel Sağlık Verilerimiz Güvende Mi?” başlıklı panel, kişisel verilerin korunması konusunda Türkiye’de yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası regülasyonlar ve bu regülasyonların sağlık sektöründeki uygulanabilirliğini tartışacak.

Siber güvenlik, kişisel sağlık verilerimiz güvende mi?
Güncellenen KVKK ile hastane yöneticilerinin yükümlülükleri ne olacak?

Panelde uzmanlar, hastaların ve sağlık kuruluşlarının kişisel sağlık verilerini nasıl daha güvenli bir şekilde saklayabileceğini, hangi önlemlerin alınması gerektiğini ve siber saldırılara karşı nasıl daha hazırlıklı olunabileceğini değerlendirecekler. Ayrıca, Türkiye’deki güncellenen KVKK’nın hastane yöneticilerinin yükümlülükleri üzerindeki etkileri de ele alınacak.

Panelde Tartışılacak Konular:

KVKK ve Sağlık Sektörü: Türkiye’deki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun sağlık sektörüne etkisi.

Siber Güvenlik ve Hastane Yöneticilerinin Yükümlülükleri: Hastane yöneticilerinin kişisel sağlık verilerini koruma sorumlulukları ve alınması gereken tedbirler.

Tarih: 24 Kasım 2023

Yer: WOW İstanbul Hotel

Bu panel, katılımcılara Türkiye’deki güncel veri koruma yasaları çerçevesinde siber güvenliğin önemini anlama ve sağlık sektöründe daha güvenli bir veri yönetimi stratejisi oluşturma fırsatı sunacak.