HIMSS Eurasia 2023’te Dijital Dönüşüm ve İnsana Odaklanmış Sağlık Bakımı: Geleceğin Sağlık Hizmetleri Gündeme Yerleşiyor!

Türkiye’nin önde gelen sağlık teknolojileri etkinliği HIMSS Eurasia 2023, sağlık sektöründe önemli bir dönüşümü ele alacak olan “Dijital Dönüşümünü Sağlamış Hastane Ekosistemleri Bizlere Neler Sağlıyor?” paneline ev sahipliği yapacak. Bu panel, sağlık hizmetlerindeki dijital dönüşümün etkilerini ve getirdiği fırsatları inceleyen bir platform sunacak.

Dijital Dönüşümünü Sağlamış Hastane Ekosistemleri Bizlere Neler Sağlıyor?

Sağlık sektöründe dijital dönüşüm, hastane ekosistemlerinin hastalarına daha kişiselleştirilmiş ve insana odaklanmış bir bakım sunma yeteneğini artırmıştır. Bu panelde, dijital dönüşüm sonrası sağlık hizmetleri bakım kavramına özel bir vurgu yapacak. Özellikle, bakım eyleminin kaçınılmaz bir unsuru olan bakımın hasta tarafından tanınması ve kabul edilmesi, bu teknolojilerin yaygın kullanımı ile ideal seviyelere ulaşabilecektir.

Panelde Ele Alınacak Konular:

Bakım Temelli Dijital Dönüşüm: Sağlık hizmetlerindeki dijital değişimlerin sağlık bakımına olan etkisi.

Hasta-Merkezli Sağlık Hizmeti: Hastaların ihtiyaçlarına uygun kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerinin tasarlanması.

Tarih: 23 Kasım 2023

Yer: WOW İstanbul Hotel

Bu panel, dijital dönüşüm aracılığıyla sağlık hizmetlerindeki bakım veren ve bakım alan arasındaki ilişkinin güçlendirme stratejilerini tasarlamayı amaçlamaktadır. Sağlık endüstrisindeki geleceğin şekillendirilmesi için kritik bir adımdır.