Mehmet Bedii Kaya

Mehmet Bedii Kaya

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilişim Hukukçusu