HIMSS’in Kuzey Amerika, Asya, Orta Doğu, Latin Amerika ve Avrupa’da ofisleri bulunmaktadır.

Dünyanın lider sağlık bilişim organizasyonu olan HIMSS, sağlık bilişimi alanında en yeni bilgi ve geniş kitleye ulaşan üyelik networküne sahiptir.

www.himss.org

HIMSS Avrupa, sağlık bilişimi yoluyla dönüşümün bir ses, danışman ve düşünce lideridir.

www.himss.eu

Türkiye ve bölge coğrafyada faaliyet gösteren sağlık bilişim sektörünü buluşturan HIMSS Eurasia, Satur ve Ekspotürk organizasyonu ile İstanbul merkezli bölgesel bir etkinlik yapmaktadır.

himsseurasia.com

IT şirketleri, devlet kuruluşları ile finans, ilaç ve danışmanlık şirketlerine kaliteli veri ve analitik uzmanlık sağlayan HIMSS Analitik; ürün, maliyet, ölçümler, eğilimler gibi satın alma kararı ile ilgili sağlık bilişim verilerini toplayarak analiz eder ve dağıtır.

www.himssanalytics.org

HIMSS UK; Kuzey Amerika, Asya, Orta Doğu, Latin Amerika birimleri bulunan HIMSS’in 2014 yılından bu yana HIMSS UK adı ile İngiltere’de bir ofisi bulunmaktadır.

www.himss-uk.org

HIMSS’in Asya-Pasifik kolu olan HIMSS Asya-Pasifik ile bölge coğrafyadaki eğitim, etkinlikler, pazar araştırması ve medya hizmetlerine erişilebilmektedir.

www.himssasiapac.org

Ortadoğu’daki sağlık bilişimi liderlerine ve paydaşlarına ulaşan HIMSS Ortadoğu, temel veri varlıkları, tahmini modeller ve araçlar ile karar noktasında doğru bilgiye sahip olmaktadır.

www.himssmiddleeast.com

Sağlık bilişiminde bölgesinin fikir lideri olan HIMSS Latin Amerika, çeşitli etkinliklerle topluluk oluşturma ve mesleki gelişim süreçlerini yönetmektedir. Sağlıkta dijital olgunluk modelleri ile bir dönüşüm sağlayan HIMSS Latin Amerika, Kosta Rika, Brezilya ve Şili’de konferanslar organize etmiştir.

www.himssla.org