1961 yılında kurulan HIMSS, bünyesinde yer alan 600 şirket ve 250 dernek/vakıf ile birlikte dünya çapında sağlık hizmeti veren 52.000 kurum ve kuruluşa hizmet vermektedir. Amerika, Avrupa ve Asya’da yapılanmaları bulunan ve kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olan HIMSS’in kuruluş amacı, bilgi teknolojilerinin, sağlık hizmetleri sunumunda ve geliştirilmesinde en uygun düzeyde kullanımını sağlamaktır.

HIMSS Vizyon

Bilgi ve teknoloji yoluyla daha iyi sağlık.

HIMSS Misyon

Dünyada, sağlık engajmanlarını ve bakım sonuçlarını bilgi ve teknoloji yoluyla en iyi duruma getirme gayreti.