İSTANBUL SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS ve KALP DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ EMRAM REVALİDASYONU

22 MART 2022/ İSTANBUL

HIMSS Türkiye Yetkili Kuruluşu Ekibi, İstanbul Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine 22 Mart 2022 tarihinde uzaktan revalidasyon ziyareti gerçekleştirdi. HIMSS EMRAM Seviye 6 kriterlerini tamamlayan hastanemiz EMRAM Seviye 6 olarak revalide edilmeye hak kazandı.