HASTA KATILIMLI E-SAĞLIK HİZMETLERİ

E-sağlık, halk sağlığı alanında bilişim çözümleri ve IT teknolojilerinin evde bakım hizmetlerine katkıları

GENOMIX

Kişiye özel tıp uygulamaları, klinik araştırmalarda bilişim uygulamaları, gen bankaları ve gen bankalarının güvenliği

TELETIP

Sağlık turizminde, halk sağlığında, hasta bakım hizmetleri ve kronik hastalıklarda uzaktan teşhis ve tedavi uygulamaları

EMRAM NEDİR, EMRAM KRİTERLERİ SİZE NE VAAT EDİYOR?

Yeni EMRAM kriterleri, bir EMRAM 7 Hastanesinin başarı hikayesi, EMRAM seviyelendirmesi bakımından Türkiye’de hastanelerin durumu

SİBER GÜVENLİK VE KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ

Siber saldırılara karşı sağlığımız ne kadar güvende? Kişisel verilerimiz ne kadar korunuyor?

DİJİTAL HASTA KAYITLARININ, HASTA BAKIM KALİTESİ VE HASTA GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN ÖNEMİ

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS), teknolojik yenilikler, hemşirelik hizmetleri

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE DİJİTALLEŞME

IT teknolojileri ile tedarik zinciri ve stok yönetiminde zaman, mekan ve mali kaynakların doğru ve verimli kullanılması

DİJİTAL HASTANE UYGULAMALARINDA GELECEK VİZYONU

2023’te hastanelerimiz nasıl olacak? İleri teknoloji kullanımı sağlığı nasıl etkileyecek ve dijital hastaneciliğin hastanın teşhis ve tedavi sürecine katkısı