Konferans Konuları

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN HIMSS OLGUNLUK MODELLERİ

 • EMRAM (Elektronik Sağlık Kaydı Benimseme Modeli)
 • CCMM (Bakım Sürekliliği Benimseme Modeli)
 • O-EMRAM
 • AMAM (Analitik Olgunluk Benimseme Modeli)
 • DIAM (Dijital Görüntüleme Adaptasyon Modeli)

SAĞLIKTA HİZMET SÜREKLİLİĞİNDE BİLİŞİMİN ROLÜ

 • 112 Acil – Hastane – Aile Hekimi Arasında Sağlık Hizmet Sürekliliği
 • Hastaneler arasında e-Nabız üzerinden bilgi akışının yönetimi
 • CCMM (HIMSS Bakım Sürekliliği Benimseme Modeli)
 • Sektör Sunumları

SAĞLIKTA İŞ ANALİTİĞİ

 • Veriden Bilgiye
 • KKDS’de İyi Uygulama Örnekleri
 • AMAM Modeli
 • Radyolojide KKDS
 • Sektör Sunumları

SKS (SAĞLIK KALİTE SİSTEMİ) – HIMSS EMRAM SİNERJİSİ

 • SKS Hastane ve EMRAM
 • SKS Diş Hastanesi ve O-EMRAM

SAĞLIKTA DİJİTAL DÖNÜŞÜM

 • Klinik Bakış Açısıyla Hastanelerden Evde Bakıma
 • Kronik Hastalık Yönetimi
 • Evde Sağlık Hizmetleri

SAĞLIK HİZMET SUNUMUNDA HASTA YÖNETİMİ

 • Hasta Odağında Sağlık Hizmet Sunumundan Hastanın Yönetiminde Sağlık Hizmet Sunumuna

SAĞLIKTA NESNELERİN İNTERNETİ

 • Birbirleri ile ve Sistemlerle Bağlantılı İletişim Ağları

KLİNİK KARAR DESTEK SİSTEMLERİ

 • Sağlıkta Yapay Zeka’nın Geniş Çaplı Kullanımına Hazır mıyız?
 • Elektronik Sağlık Kayıtlarına Dayalı Klinik Karar Destek Sistemleri

AÇIK İNOVASYON

Sağlıkta Start-up Vakti 

GELECEĞİN HASTANE LİDERLERİ

 En İyi Uygulama Örnekleri

HALK SAĞLIĞI VE BİLİŞİM 

KİŞİYE ÖZGÜ TIP TEKNOLOJİLERİ

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA BİLİŞİM

YAPAY ZEKA İLE DÖNÜŞEN SAĞLIK 

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ VE BİLİŞİM

Sizleri Bekleyen Etkinlikler

Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Fuarı

Sağlık bilişimi ve teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmaların en yeni ürün, hizmet ve teknolojileri HIMSS’19 Eurasiaziyaretçileriyle buluşacaktır. Ziyaretçilere sağlık hizmet sunumunda fark yaratacak çalışmaları test edebilme imkanı sunan fuarda kurulacak networkler sayesinde bütüncül bir işbirliği ve sektörel kalkınma imkanı sağlanacaktır.

Sergilenecek ürün ve hizmetler

 • Hasta merkezli bakım ve dijital terapötikler (Ses teknolojileri, giyilebilir teknolojiler, combo ürünler, sağlıklı yaşlanma ve AR/VR teknolojileri)
 • Büyük Veri & AI-Yapay zeka (BotHealth, 5G, sağlık sistemini öğrenme, digital twin teknolojileri, derin öğrenme)

HIMSS Ödül Töreni

HIMSS’in belirlediği standartları sağlayan başarılı hastanelere ödüllerinin takdim edileceği törende, bu hastanelerin yöneticileri, çalışanları ve işbirliği yaptıkları kuruluşların yöneticileri biraraya gelmektedir. Geçtiğimiz yıl 164 hastane HIMSS 6, 1 hastane de HIMSS 7 seviyesi ile ödüllendirilmiştir.

Sağlık Start-upları

Türkiye’nin başarılı sağlık girişimcilerini buluşturan etkinlikte, Start-uplara yönelik eğitimler verilmektedir. Melek yatırımcılar ile Start-upların bir araya geldiği etkinlik, akademinin liderliğinde üç eksenli bir çalışmadan oluşmaktadır. Çalışmanın bir ayağında Sağlık Bakanlığı, bir ayağında TİTCK ve SEDAP, bir ayağında da endüstri temsilcileri yer almaktadır.

Ülke Delegasyonları

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın daveti üzerine 58 ülkeden üst düzey Sağlık Bakanlığı yöneticileri davet edilerek, bölgesel iş birliklerinin zemini hazırlanacaktır. Geçtiğimiz yıl 23 ülkelerden 6 ülke sağlık bakanı ve 100 kadar yabancı davetli katılmıştı.

HIMSS Birlikleri

HIMSS EU bünyesinde her ülkenin HIMSS ülke birlikleri bulunmaktadır. Bu birliklerin temsilcileri HIMSS Avrasya’ya katılarak, bölgesel sağlık bilişimi gelişimine öncülük etmektedir. HIMSS ülke birliklerinin etkinliğe katılımı ile sağlık bilişimi ve teknolojileri alanında bilgi alışverişi ile sağlık hizmet sunumunda daha iyi ve nitelikli çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.

Dijital Hastane

HIMSS Avrasya çerçevesinde 2 yıldır uygulanan “Dijital Hastane” konseptinin bu yıl 3.’sü gerçekleşecektir. HIMSS 7 seviyesinde olması gereken teknolojilerin ve gereksinimlerin anlatıldığı Dijital Hastane simülasyon alanı ile ziyaretçiler geleceğin hastaneleri ve evde bakım teknolojilerini uygulamalı olarak yakından görebilmektedir.

Geleceğin Hastaneleri Teknolojileri

100’ün üzerinde firma ve binlerce ürün ve teknoloji ile buluşacak olan ziyaretçiler geleceğin hastane teknolojileri alanında yer alan ürün ve hizmetleri yakından tanımak için standlardaki yeşil “FHT” işaretini takip edebilecek ve mobil uygulama ile detaylarını inceleyebilecektir.

Geleceğin Hastane Liderleri: “En İyi Uygulama Örnekleri

Geleceğin Hastane Liderleri, kendilerine ayrılan özel panellerde hastanelerindeki en son dijital uygulamalar ve teknolojiler ile en iyi yönetim uygulamaları gibi konularda deneyimlerini paylaşabileceklerdir. Bu oturumlarda şehir hastaneleri yöneticileri, İl Sağlık Müdürlükleri, HIMSS 7 ve HIMSS 6 hastanelerinin yöneticileri başta olmak üzere başarılı yöneticiler deneyimlerini aktarabileceklerdir.  

İnovasyon, İşbirliği, Birlikte İş Yapma Kültürü

Sağlık endüstrisinin farklı paydaşları ve ekolleri ile birlikte inovasyona dayalı ne tür işbirlikleri yapabileceğinin gündeme alınacağı panellerde inovasyon, işbirliği ve birlikte iş yapma kültürü gibi konular masaya yatırılacaktır.

Bilim ve Yapay Zeka

Karmaşık bilgi analiz yöntemlerinde olağanüstü gelişmelerin yaşadığı şu dönemde yapay zeka, panellerde tıp bilimi ve ileri teknoloji ekseninde öncelikli teknolojiler olarak ele alınacaktır. Bilim ve yapay zeka ile ilgili olarak gerek yurtiçi gerekse yurtdışından etki sahibi konuşmacılar panellerde yer alacaktır.