Kronik Hastalık Yönetiminde Dijital ve Giyilebilir Teknolojiler

Sağlık hizmet sunumunda en önemli maliyet kalemlerinden biri kronik hastalık yönetimi olagelmiştir. Kronik Hastalık Yönetiminde Yeni Teknolojiler isimli panelde en son teknolojiler ve bu teknolojilerin getirdiği uygulama pratikleri hakkında uzmanlar tarafından bilgi verilmesi, bu teknolojilerin kullanımıyla ilgili yasal çerçevenin gelecekte hangi noktalara doğrugelişeceği konusunda bilgilendirmeler yapılması beklenmektedir.

Kayıt Ol

Şahin Aydın
SBSGM, Genel Müdür Yardımcısı (Moderatör)

Derya Açıksöz
SBSGM Daire Başkanı

Dr. Banu Ekinci
HSGM Daire Başkanı

Abbott Manal Jammal
Senior Regional Manager Medical & Scientific Affairs