Malezya’da sağlık dönüşümü ekonomik dönüşümle birlikte yürütmeyi amaçlıyoruz

“Malezya Sağlık Bakanlığı olarak gerekli kuruluşlarla işbirlikleri yapıyoruz”
Sağlık teknolojileri alanında heyecan verici gelişmelerin hem heyecan verdiğini hem de panik yarattığını ifade eden Malezya Sağlık Bakanı Dr. Dzulkefly Ahmad, “Teknoloji geleneksel bilgi, uygulama ve iş modellerini dönüştürüyor. Tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık sektörü de bundan nasibini alıyor. Sağlık sektöründe holistik bakım iyi bir şekilde evrilerek önleyici bakıma geçmekte. Nesnelerin interneti, giyilebilir cihazlar, öğrenen makineler ve büyük veri gibi gelişmeler sağlık hizmetlerinin uygulanmasında çok daha etkin ve etkili. Tabi bu günümüzde hiç olmadığı kadar farklı zorluklar ve fırsatlarla yüzleşmemize de imkan veriyor. Örneğin yapay zeka kanser hücrelerini önceden görebiliyor. Biz de tedavide kullanma üzere demolar oluşturabiliyoruz” şeklinde konuştu.

Malezya’daki sağlık dönüşümünde sağlık stratejilerini teknolojiyi kapsayacak şekilde ekonomik dönüşümle birlikte yürütmeyi amaçladıklarını söyleyen Ahmad, konuşmasına şöyle devam etti: ”Malezya’da artan bir nüfus sağlık sektörüne yapılan harcamaları da artırmaktadır. E-sağlık hizmetlerini çoklu bir şekilde devreye sokma, sağlık teknolojileri alışverişini gerçekleştirmek için gerekli etkinlikleri ülkemizde düzenlemekteyiz. Bu şekilde sağlık platformumuza gerek kamu gerekse özel sektörün entegrasyonunu gerçekleştirmekteyiz. Bu bağlamda Malezya Sağlık Veri Bankasının açılması, sağlık bilgi alışverişi toplantılarının yapılması ve online sağlık hizmetlerinin açılması gibi hastane sistemlerini geliştirecek sistemlerimiz devreye sokuluyor. Bunlar sağlık kuruluşlarımıza yeni imkanlar sunmaktadır. Nesnelerin internetinden yapay zekaya, genomlardan robotlara yenilikler takip edilmekte ve yapılabildiği kadar uygulanmakta; insan ve hasta odaklı verilerin depolanması ve kullanılması işlerimizi kolaylaştırmaktadır. Dijital sağlık bireysel sağlık yönetimini ulusal anlamda iyiye götürüyor. Bakanlık olarak yönetmeliklerde politikalar yayınlayarak dijitalleşmeye geçişi sağlamaya çalışıyoruz. Böylelikle sağlık ekosistemini geliştirmeyi hedefliyoruz. Sağlık Bakanlığı dijital liderliği eline almakta ve sağlık hizmetlerinin dijitalleşmesini desteklemektedir. Hasta bakımının daha özel ve güvenli hale getirilmesi, sağlık sistemlerinin bireylere ve ailelere erişme anlamında gelişme göstermesi kamu ve özel stratejik ortaklıklarla geliştirilmekte. Bu anlamda Sağlık Bakanlığı olarak gerekli kuruluşlarla işbirlikleri yapmaya çalışıyoruz.”