Mevcut ve yapılmakta olan hastaneleri ile Türkiye aslında çok iyi bir vaka havuzu

HIMSS’18 Eurasia’da konuşan Borda Teknoloji Genel Müdürü Akın Altunbaş, kendileri gibi Türk firmalarının gelecekte yapay zekanın karar verebilmesi noktasında bu firmalarca toplanan verileri değerlendirebilmesi sürecine dikkat çekerek aydınlatır veriyi karar alınır veriye dönüştürmek gerektiğine değindi.


Teknoloji geliştirme ve araştırma odaklı çalışan Borda Teknoloj, nesnelerin interneti alanında faaliyet gösteren ve kendi donanımlarını da geliştiren ama esas olarak yazılım ve süreç iyileştirme çalışmaları yapıp bu teknolojik kabiliyetleri çözüme dönüştüren bir firma.

Odaklandığımız alan sağlık sektörü. Bir teknolojik kabiliyeti faydaya dönüştürmek için o sektörün iş bilgisi ve süreç bilgisine girmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu alanda sağlık sektörünü seçtik. 8-9 yıldır sağlık sektörü odaklı çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarımızın ana hedefi hastanelerde sunulan sağlık hizmet kalitesini artırmak. Bunu yapabilmek için işin veri toplama kısmına odaklanıyoruz. Veriyi topladığınız zaman operasyonlar hakkında aydınlanıyor ve bu doğrultuda hastanenin daha iyi yönetilebilmesine dair doğru kararlar alabiliyorsunuz.

Hastanelerde RFID teknolojisi kullanarak hastanelerdeki demirbaşların yönetimini yapıyoruz. Envanterini hızlı bir şekilde çıkarabiliyoruz. İki aylık sayım operasyonunu bu teknoloji ile 1 güne düşürüyoruz. Bu da aslında yapılamayan bir sayım operasyonunu yapılabilir hale getiriyor. Bir sonraki aşama bu sayılabilir haldeki demirbaşların hastanenin dışına çıkışı yada departmanlar arası geçişlerini takip edebildiğimiz sistemler. Bunları da RFID ile sanal kapılar oluşturan sistemlerle uyguluyoruz. Böylelikle kalibrasyonu geçmiş bir demirbaşın ameliyathanede kullanılmasının önüne geçmiş oluyorsunuz çünkü ameliyathaneye geçiş esnasında uyarı alıyorsunuz. Bir diğer uygulama alanı da hastane içindeki nesnelerin konum takibini yapma. Bu takip operasyonel süreçler hakkında ciddi bilgiler üretiyor. Mesela ameliyathane yönetim süreci… Hastanın odasından ayrılıp ameliyathane alanına gelmesi, ameliyatı beklemesi, ameliyatın gerçekleşmesi, uyandırma odasına alınması ve odasına geri dönüş süreçleri bu sistem sayesinde kimsenin bir katkı yapmasına gerek kalmadan otomatik bir şekilde çıkarılabiliyor. Bunlarla birlikte hastanede planlanan operasyonel süreçleri gerçekleşen süreçlerle kıyaslayabiliyorsunuz. Olası gecikme ve aksaklıkları alacağınız kararla engelleyebiliyorsunuz. Bunların yanında bebek güvenliği, çevresel izleme sistemleri, sıcaklık-nem takibi sistemleri gibi yada personel güvenliği sistemlerini de bu sistemlerle sunabiliyoruz.

Türkiye’deki şehir hastaneleri ciddi bir uygulama sahası. Yozgat, Mersin, Adana, Elazığ ve şu an yaptığımız Bursa ve Bilkent şehir hastaneleri ile birlikte bu çözümler büyük ölçekli hastanelerde uygulama şansı bulduk. Bu büyük ölçekli hastaneler bu tarz sistemler olmadan yönetilmesi güç bir hale geleceklerdi. Adana Şehir Hastanesi projemiz 2018’de Orlando RFID journal etkinliğinde dünyanın sağlıkta en iyi RFID uygulaması olarak seçildi.

Türkiye’nin yapay zekaya doğru gidişatı yakından takip etmesi gerekiyor. Bizim yaptığımız konular yapay zekanın bu kararları verebilmesi adına bugünden toplanan verileri değerlendirebilmesi süreci… Türkiye bu fırsatı iyi değerlendirmeli. Mevcut ve yeni yapılmakta olan hastaneleri ile Türkiye aslında çok iyi bir vaka havuzu. Veriye ve bilgiye önem veren bir ülke… Bunun üzerine tüm firmalarımızla gitmeli ve buradan bilgiler ve sezgiler çıkarabilmeliyiz. Aydınlatır veriyi karar alınır veriye dönüştürmeliyiz.

HIMSS Eurasia’nın global yapı olan HIMSS’in önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum. Buraya katılmış olmaktan gayet memnunuz. Son 5 yıldır HIMSS Amerika’ya katılıyoruz ve oranın akıllı hastane platformunda çözümlerimizi sergiliyoruz. Dolayısıyla ciddi bir HIMSS tecrübemiz var. Bu etkinlikler bizim için her zaman olgun ve içi dolu sohbetlerin yapıldığı sağlıkta teknoloji organizasyonudur. Türkiye’yi de bu organizasyonu ortaya koyduğu için tebrik ediyorum.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=Xs5a_OVGLNw&w=560&h=315]