Motto Yazılım, PACS Entegrasyon Yazılımları ile Çözümler Üretiyor

Hastane ve medikal sektör için çözümler üreten yazılım firması Motto, HIMSS (Dijital Hastane) projeleri kapsamında çok sayıda ürün portföyü ile faaliyetlerini sürdürüyor.

Hastane bünyesinde PACS entegrasyonu olmayan cihazlardan elde edilen verileri, DICOM formatında, PACS sistemine entegre eden bir yazılım olan MOTTO DICOM (PACS entegrasyon yazılımı) ile gönderilen veriler; herhangi bir iş istasyonundan, hastanedeki medikal monitörlerden, web üzerinden açılıp görüntülenebiliyor.

Worklist Entegrasyonu ile yazılımın HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) uyumluluğu sayesinde, hastanede mevcut iş listesine entegre edilerek, tetkik kodlanmış hasta listesi üzerinden işlemler yapılabiliyor.

Worklist Entegrasyonu ile hasta seçiminden, tetkik sonuçlarını PACS sistemine gönderme işlemine kadar tüm yapı birbiri ile entegre şekilde çalışıyor.

İş listesinden hasta seçimi yapılmadan sonucu PACS sistemine göndermeye izin vermeyerek, güvenlik önlemi bakımından HASTA-TETKİK eşleştirilmesi yapılabiliyor.

PACS sistemine gönderimi tamamlanan hastaların da geçmişe yönelik listelenmesi sağlanıyor.

Yazılım; Ultrason, EKO, Holter, EEG, EMG, OCT, Endoskopi, Kemik Dansitometri, Solunum Fonksiyon Testi, Üroflowmetre, Sistoskopi, Eforlu EKG gibi cihazlarla, herhangi bir teknik müdahaleye gerek duymadan, entegre çalışabiliyor.

Hastanelerin önemli ihtiyaçlarından biri olarak NST cihazlarının merkezileştirilmesi ve PACS entegrasyonunun yapılabilmesi konusunda ise MOTTO NST çözümler sunuyor.

İşitme testi sonucunu otomatik yorumlama özelliğine sahip MOTTO Odyometri ise oluşan sonuçların, DICOM formatında, PACS sistemine gönderilmesini sağlıyor.

Hastanede var olan Endoskopi, Laporaskopi, Bronkoskobi, Gastroskopi, Kolonoskopi gibi tıbbi cihazlarla marka bağımsız olarak entegre çalışan MOTTO SKOPİ ise video-resim kaydetme, raporlama ve bunların istenildiğinde PACS sistemine gönderilmesini sağlayan özelliklere sahiptir.

Motto Yazılım

Motto Yazılım