Türkiye, HIMSS Eurasia ile bölge coğrafyalarda liderliğini sürdürecek.

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan

Sağlık sisteminin dijital hale gelmesi daha fonksiyonel, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışını da beraberinde getirmektedir.  2013 yılında Sağlık Bakanlığı ve HIMSS ile başlayan sağlıkta dijitalleşme sürecinde Türkiye kısa zamanda önemli başarılar elde etmiş ve sağlıkta dijital dönüşüm anlamında farkını ortaya koymuştur.

Hastanelerin dijitalleşmesi tüm sağlık kuruluşlarının bilgiyi güvenli bir şekilde paylaşabilmeleri açısından son derece önemlidir. Tüm vatandaşlarımızın bir dijital dosyası olması ve her gittiği hastanede o dosyanın açılabilmesi her anlamda işleri kolaylaştırmakta ve vatandaşın sağlık hikayesine ulaşarak kendisine hızlı bir şekilde doğru teşhis ve tedaviyi sunabilmeye olanak sağlamaktadır. Bu nedenle sadece kamu hastanelerinin değil, Türkiye’de hizmet veren tüm hastanelerin bu dijital entegrasyon sürecinde yerini alması gerekmektedir.

Sağlıkta dönüşüm süreçlerinde Türkiye’nin geliştirdiği sistemlerin ve kat ettiği mesafenin diğer ülkeler tarafından örnek alındığını gururla söyleyebilirim. Sizin de bildiğiniz gibi İzmir Tire Devlet Hastanesi, EMRAM 7 derecesi ile Avrupa’da bu seviyeye ulaşmış ikinci hastane olmuştur. Avrupa’nın ilk 10 ülkesi arasında Türkiye, 1 adet seviye 7, 16 adet seviye 6 hastanesi ile bu alanda en başarılı ülke konumundadır. Türkiye’nin bu başarılarını sürdürmesi ve bölge coğrafyalarda da lider konumunu koruması hepimizin arzusudur.

Türkiye’nin sağlık bilişim üssü olması ve bu tecrübesi ile bölgesine rehberlik etmesinde HIMSS Eurasia’nın büyük ölçüde destek olacağına inanıyorum.

Türkiye gelişmiş ülkelerle güçlü bir şekilde rekabet edebilecek noktada

Sağlık Bakanı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş

Ülkemizde sağlık hizmetlerinde ve vatandaşa sağlık hizmeti götürmede nasıl önemli başarılara ulaştıysak dijitalleşme konusunda da gelişmiş ülkelerle güçlü bir şekilde rekabet edebilecek noktaya gelmiş bulunmaktayız.

Sağlık Bakanlığı ve sağlık hizmet sunucuları olarak hepimizin ortak hedefi, hasta güvenliğini merkeze alan bir yaklaşımla elektronik tabanlı klinik iş süreçlerini yönetmektir. Sağlık Bakanlığı olarak tüm sağlık tesislerinde dijital mükemmeliyeti yakalamak için HIMSS ile yaptığımız işbirliğinin 4.yılını tamamlamaktayız. Dijitalleşme katsayımız arttıkça hem koruyucu sağlıkta hem de teşhis ve tedavi süreçlerinde etkinliğimiz armış, hizmet kalitemiz belirlenen hedeflere doğru hızla ilerlemiştir.

Türkiye Avrupa liderliğine doğru hızla ilerliyor

HIMSS Başkanı ve CEO’su Stephen Lieber

Türkiye’de düzenlenen HIMSS organizasyonu ile sadece Türkiye’deki değil, aynı zamanda tüm dünyadaki profesyonellere sağlık teknolojilerindeki dönüşümler ve yatırımlar hakkında bilgi sahibi olma ve bilgi paylaşımı ortamında bulunma fırsatı sunuyor.

Ayrıca Türkiye, sağlık hizmetlerinde bilgi teknolojileri kullanımı konusunda Avrupa liderliğine doğru hızla ilerliyor. Türkiye örneğini tüm dünyaya duyurmaya devam ediyoruz. Türkiye Avrupa’da 6. ve 7. Seviye dijital hastane alanında İspanya ve Hollanda’nın hemen ardından geliyor. Bu durum ve 6. Seviye ödülü alan hastane sayısının yüksek olması, Türkiye’yi Avrupa’nın EMRAM açısından önde gelen ülkeleriyle aynı kategoriye yerleştirmiştir. Bugün bu büyük başarıyı ülkeyi bu güçlü liderlik konumuna yönlendirmiş olanlarla birlikte kutlamaktan gurur duyuyorum.

Türkiye’nin öncülük rolü ona ayrı bir misyon kazandırıyor

Gelecek Dönem HIMSS Başkanı ve CEO’su Hal Wolf

Türkiye’nin sağlıkta dijitalleşme sürecinde göstermiş olduğu performans diğer ülkeler arasından hızla sıyrılmasına olanak sağladı. Türkiye civar ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler nezdinde üstlenmiş olduğu öncülük rolü ayrı bir misyon da vermektedir.

“HIMSS Türkiye”nin, bundan sonra “Himss Eurasia” adıyla bölgesel etkinlik olarak yapılacak olması Türkiye’deki partnerlerimiz kadar bizlere de büyük heyecan veriyor. Türkiye’nin sağlıkta dönüşüm ve dijitalleşme sürecinde edindiği deneyimi diğer ülkelerle paylaşarak uluslararası network sisteminin güçlü bir ayağı olarak öne çıkmasını ümit ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.

Sağlık sektörü en iyi dijitalleşen sektör

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Mahir Ülgü

HIMSS Türkiye, sağlık sisteminin dijitalleşmesi konusunda gelinen noktayı ölçmek, yeni hedeflerimizi ortaya koymak amacı ile sektör çalışanlarının, üreticilerinin, sağlık personelinin bir araya geldiği bir etkinlik…  Geçtiğimiz yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı tarafından düzenlenen yarışmada en iyi dijitalleşen sektör olarak Sağlık Bakanlığı seçildi. Bunun haklı gururunu, onurunu içimizde hep birlikte taşıyoruz.

Geleceğe yönelik çok daha büyük fırsatlar yakalayabileceğimizi düşünüyorum

Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın

Türkiye’de düzenlenen HIMSS organizasyonu sağlık bilişim toplantıları, kongreleri, workshopları ve nitelikli katılımcı firmaları ile ulusal düzeyden uluslararası bir boyuta ulaştı. Burada hem özel sektör, hem kamu sektörü, hem hizmet sunucular, hem ödeyici kurumlar bir arada ortak görüş paylaşma fırsatı sunuyor. Dolayısıyla buradaki görüşmelerden, panellerden ve konferanslardan geleceğe yönelik çok daha büyük fırsatlar yakalayabileceğimizi düşünüyorum.

Amaç hasta güvenliği ve hasta bakım kalitesini artırmak

Medipol Üniversitesinden Yard. Doç. Dr. İlker Köse

HIMSS ülkelerin Sağlık Bakanlıklarına teknoloji yatırımları yaparlarken öncelikli olarak hastanın güvenliği ve sağlık hizmet kalitesinde artış olup olmadığını denetleme imkanı veren bir araç aslında… Hasta güvenliği ve bakım kalitesini artırmak hastanenin de bir amacı… Bu çerçevede hastanenin hangi seviyede olduğu görmesi ve ardından bu seviyeyi artırmak için çaba göstermesi hasta açısından faydalı bir süreç. Bu anlamda HIMSS için tüm taraflar için doğru teknolojiye, doğru zamanda hasta güvenliğini önceleyen şekilde yatırım yapma kılavuzu diyebiliriz

Hedefimiz Türkiye’nin sağlık üssü olmasıdır

Tire Devlet Hastanesinden Dr. Gürhan Zincircioğlu

HIMSS’te olduğum için çok mutluyum. Aynı zamanda etkinlik komitesinde de bulunuyorum. Bu sene konsept olarak ‘Dijital Hastane’ konsepti geliştirdik. Etkinlikte uluslararası katılımcılar var. Hedefimiz Türkiye’nin sağlık üssü olmasıdır.