Elsevier’in sunumu ile yapılan odak grup toplantısında katılımcılara klinik karar destek araçlarıyla hastalar için daha iyi sonuçlar elde edilmesine yardımcı olacak ileri sağlık hizmetleri konularında bilgi verildi.

© 2017 HIMSS Eurasia

Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) denetiminde düzenlenmektedir.
Follow us: