Pandemi Sonrası Sağlık Yönetimi Yol Haritası

Pandemi esnasında sağlık çalışanları kadar sağlık yöneticilerinin de olası krizlere karşı acil eylem planları geliştirmesi ve hızlı kararlar alması gerektiği bilinmektedir. Pademinin getirdiği uluslararası kaygı ortamında en iyi hizmetler sunulmaya çalışılsa da, pek çok eksik ve aksaklıklada karşılaşılıdığı olmuştur. Gerek sağlık çalışanlarının ve yöneticilerinin gerekse hastaların talepleri doğrultusunda yeni gelişmeler karışısında hızlı dijitalizasyon kaçınılmaz olmuştur. Bu panelde, pandemi sonrasında sağlık yönetiminin dijitalizasyonla birlikte nasıl ilerlemesi gerektiği yetkililer tarafından ele alınacaktır.

Kayıt Ol

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Başkan Vekili (Moderatör)

Prof. Dr. Sabahattin Aydın
Sağlık Bakan Yardımcısı

Prof. Dr. Nuri Aydın
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü

Dr. Reşat Bahat
OHSAD Başkanı

Ahmet Hamdi Atalay
Akgün Yönetim Kurulu Başkan Vekili