Pandemiden İnfodemiye: Krizde Kamu Güveni İnşa Etmek

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci moderatörlüğünde yapılan “Pandemiden İnfodemiye: Krizde Kamu Güveni İnşa Etmek” başlıklı panelde, HIMSS Klinik Hizmetler Başkanı Dr. Charles Alessi, İsviçre İnfodemi Departmanı Başkanı/Dünya Sağlık Örgütünden Timothy Nguyen ve Türk Philips Ticaret A.Ş. (Philips Turkey) CEO’su Haluk Karabatak konuşmacı olarak yer aldı.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir hastalık yönetimi esnasında hızla yayılan yanlış ve temelsiz bilgilerin yol açtığı krize verilen isim olarak tanımlanan infodemiye ilişkin güncel paylaşımlara yer verilen oturumda, COVID-19 pandemisi bağlamında en az salgın hastalık kadar büyük bir halk sağlığı problemine dönüşebilen infodemi konusu büyük veri ve dijitalleşme perspektifinden ele alındı.