Pandemi'den İnfodemi'ye: Kriz'de Kamu Güveni İnşa Etmek

İnfodemi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir hastalık yönetimi esnasında hızla yayılan yanlış ve temelsiz bilgilerin yol açtığı krize verilen isim olarak tanımlanmıştır. COVID-19 pandemisi bağlamında, en az salgın hastalık kadar büyük bir halk sağlığı problemine dönüşebilen infodemiyi, büyük veri perspektifinden kamunun güvenini inşa etmek üzerinden incelemek için bu oturum düzenlenmiştir.

Kayıt Ol

Dr. Şuayip Birinci
T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı

Dr. Charles Alessi
HIMSS CCO

Tim Nguyen
İsviçre İnfodemi Departmanı Başkanı/DSÖ

Haluk Karabatak
CEO Türk Philips Ticaret A.Ş.