Elektronik sağlık kayıtlarına dayalı üst düzey klinik bilgi sistemleri kapsamında ele alınacak toplantının moderatörlüğünü T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. M. Mahir Ülgü yaptı. ABD Güney Kaliforniya Üniversitesi FIMSS, FHFMA Başkanı Sam King, T.C. Sağlık Bakanı Danışmanı Dr. Sinan Korukluoğlu, GE Healthcare Dijital Ortadoğu ve Afrika Genel Müdürü Rajat Karol, Yaşam Bilimleri ve Sağlık Bilişim Teknolojileri Derneği (YASTED) Başkanı Dr. Cenk Tezcan ve Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. İbrahim Tuncay yer aldı.

ABD Güney Kaliforniya Üniversitesi FIMSS, FHFMA Başkanı Sam King,
“Yapay zeka sağlık endüstrisine ne tür yansımalar yapıyor?”

T.C. Sağlık Bakanı Danışmanı Dr. Sinan Korukluoğlu
Yapay zeka ve sağlık mesleklerinin geleceğine meslekleri arasında robotik teknolojileri kullanan kişilere ilişkin bir meslek var.

GE Healthcare Dijital Ortadoğu ve Afrika Genel Müdürü Rajat Karol
“Yapay zeka ve sağlık hakkında bir konuşurken ‘şeffaflık’ konusu eksik kalıyor. Girdileriniz çok net, mantık da net ancak etik noktası da var.”

Yaşam Bilimleri ve Sağlık Bilişim Teknolojileri Derneği (YASTED) Başkanı Dr. Cenk Tezcan
“Yapay zeka doktorların işini nasıl, ne zaman, ne şekilde alacak? Hastalık üzerine kurulu tıp bilişimi dünyamız var. Türk bilişimcileri olarak hastanelerin dışında da ürünler geliştirebileceğimiz konular var.”

Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. İbrahim Tuncay
“Tüm veri ağı içinde hekim klinik karar vericidir”

© 2017 HIMSS Eurasia

Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) denetiminde düzenlenmektedir.
Follow us: