Yoğun Bakımlarda Dijital Gelecek: Philips “Intellispace Critical Care & Anesthesia” Platform Uygulamaları

Kayıt Ol

Sibel Sofuoğlu
Philips Turkey Clinical Systems Product Manager

Serkan Gizli
Philips Türkiye Klinik Aplikasyon Lideri